Oslo, Norge 22 November, 2017 – Idag hölls den sista dagen i Oslo tingsrätt där tre miljöorganisationer har stämt den norska staten för att man öppnat upp nya områden för oljeutvinning i Arktis. Miljöorganisationerna har argumenterat för att borrandet efter ny olja bryter mot både Norges grundlag och Parisavtalet. Vinner miljöorganisationerna skulle rättsfallet kunna bli prejudicerande för framtida klimaträttegångar världen över. Dom väntas komma inom 4-12 veckor.

Mer än en halv miljon människor har ställt sig bakom rättsfallet och uppmanar Norges regering att dra tillbaka de nya oljelicenserna i Arktis. Hittills har också mer än 2500 norska medborgare donerat pengar till stöd för miljöorganisationernas rättegångskostnader mot den norska staten, dessa bidrag beräknas kunna täcka ungefär hälften av de rättsliga kostnaderna.

– Den norska grundlagen skyddar rätten till en hälsosam och säker miljö. Vinner vi i rätten kommer de nya arktiska oljelicenserna bli ogiltiga, vilket skulle innebära att miljontals fat olja stannar i marken. Jag anser att vi ställt det utom tvivel att öppnandet av nya oljefält står i strid mot den både norska grundlagen och Parisavtalet. Vi har också visat att Norge faktiskt riskerar att förlora miljardbelopp genom att investera i dessa oljefält, säger Truls Gulowsen, Norgechef för Greenpeace.

Under rättegången har de tre miljöorganisationerna: Greenpeace, Natur og Ungdom och Besteforeldrenes Klimataksjon, argumenterat att den norska staten har brutit mot rätten till en säker och hälsosam miljö vilken skyddas av den norska grundlagens artikel 112. Detta är första gången denna grundlagsparagraf prövas i domstol. Över 90 länder har liknande grundlagsskyddade rättigheter till en livskraftig och hälsosam miljö och avgörandet från domstolen i Oslo kan komma att inspirera många fler att ställa sina regeringar till svars för agerande som strider mot dessa rättigheter.

– Om vi förlorar rättegången kommer norska staten fortsätta oljeborrningen i Arktis. Detta skulle förvärra klimatförändringarna och skapa en osäkrare framtid för dagens unga och framtida generationer. Vi ställer vårt hopp till att domstolen både kommer ogiltigförklara oljelicenserna från den 23:e licensrundan och säkerställa att norska staten börjar inkludera klimatkonsekvenserna av att dela ut nya oljelicenser, säger Ingrid Skjoldvær ledare för Natur og Ungdom.

Under rättegångens första vecka meddelade den norska oljefonden, världens största pensionsfond, och norska centralbanken (Norges Bank) att de bett regeringen om tillåtelse att sälja av aktieinnehav i olje- och gasbolag till ett värde av mer än 300 miljarder kronor för att göra “statens finansiella innehav mindre sårbara”.

De 13 oljebolag som har fått nya licenser att borra i Barents hav är: Statoil (Norge), Capricorn, Tullow och Centrica (Storbritannien), Chevron och ConocoPhillips (USA), DEA (Tyskland), Aker BP (Norge), Idemitsu (Japan), Lukoil (Ryssland), Lundin Petroleum (Sverige), OMV (Österrike), PGNiG (Norge / Polen).

Länkar:
Mediabriefing om rättsfallet
Länk till juridisk skrivelse inlämnad till Oslo
§112 i den norska grundlagen:

“Alla människor har rätt till en miljö som säkerställer hälsan och till en natur där produktionskapacitet och mångfald bevaras. Naturens resurser skall fördelas på grundval av ett långsiktigt och mångsidigt övervägande som skyddar denna rätt även för kommande generationer. Medborgarna har rätt till kunskap om tillståndet för naturmiljön och effekterna av planerade och genomförda insatser i naturen, så att de kan skydda sina rättigheter enligt föregående stycke. De statliga myndigheterna ska säkerställa åtgärder som genomför dessa principer.”

Kontakt:

Truls Gulowsen, Norgechef Greenpeace,  +47 901 07 904, [email protected]

Ingrid Skjoldvær, talesperson, ledare Natur og Ungdom + 47 977 02 181, [email protected]

Steinar Høiback, talesperson Besteforeldrenes Klimaaksjon, +47 911 74 848

Daniel Bengtsson, kommunikationschef, Greenpeace Norden, +46 703 300 95 10, [email protected]