Greenpeace kommentar till regeringens budget: En grå svekbudget

Idag presenterade finansminister Elisabeth Svantesson den nya regeringens första budget. Detta sker mitt under klimatmötet COP 27 i Egypten. Det är en budget som tydligt visar att Tidöavtalet är ett spretigt hastverk som kompromissat bort klimatet och omöjliggör för Sverige att vara den starka klimatpolitiska rösten som behövs. Här följer Greenpeace Sverigechef Erika Bjurebys  kommentarer av statsbudgetens innehåll på klimat- och miljösidan.

221108 – Aktivister från Greenpeace och miljörörelsen protesterar vid budgetpromenaden i Stockholm.
Fler bilder från dagens aktion finns här.

– Det har blivit tydligt att Tidöpartnerna inte grundar sin politik i verkligheten eller tar klimathotet på allvar. Den här budgeten är en grå svekbudget för ökad förbränning som tar oss längre ifrån att nå klimat- och miljömålen, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace.

Reseersättning, vägunderhåll/slopat järnvägsunderhåll 
– Med sänkta bränsleskatter subventionerar regeringen SUV-åkande, det gynnar främst stortstäderna. Men vi saknar stöd för landsbygden, för lokal service och vård, för t.ex.utbyggd kollektivtrafik och reseersättningar för olika transportslag lyser med sin frånvaro. De tar pengar från järnvägsunderhållet och satsar det på vägtrafiken, som är otroligt ineffektiv och som vi vet måste minska. Det här hjälper ingen på landsbygden som är beroende av bil, tvärtom fjättrar det dem vid fortsatt enorma kostnader för privat bilägande, säger Erika Bjureby.

 Sänkta bränsleskatter
– Att öka efterfrågan på fossila bränslen är den absolut sämsta energipolitiska åtgärd en regering kan vidta. Att göra det samtidigt som en av världens största fossilmakter invaderar ett grannland är rent osmakligt. De enda som gynnas av skattesänkningar på fossila bränslen är bolag och statsmakter som säljer fossila bränslen.. De stora förlorarna är klimatet, de hållbara förnybara energislagen och människors privatekonomi, säger Erika Bjureby.

Stöd till kärnkraft, men mindre havsbaserad vindkraft
– Tidöpartierna gjorde en stor sak av att energi ska vara konkurrensneutral och att alla kraftslag ska bära sina egna kostnader. Samtidigt lovar de 400 miljarder i garantier till kärnkraft och vill försvåra för vindkraften – det blir en märklig paradox på gränsen till lögn. Det kommer inte att sänka några elräkningar i vinter, snarare kommer svenska skattebetalare att få stå för risken, säger Erika Bjureby.

CCS – teknisk: En drömfångare
– Tidöpartierna vill satsa på teknisk koldioxidinfångning, så kallade CCS. Det här är en dyr teknik och det går åt jättemycket energi. En drömfångare som inte löser nåt, utan sopar utsläppen under mattan genom att gömma dem i berggrunden. Nu satsas alltså  hundratals miljarder på kärnkraft, 10 miljarder på suv-subventioner bara i år, och så 36 miljarder på CCS. Det är astronomiska summor, våra skattepengar, som ska gynna klimatet men som inte kommer ge några som helst utsläppsminskningar. Det är otroligt ansvarslös politik, säger Erika Bjureby.

Hur förhåller sig budgeten till det klimatpolitiska ramverket?
– Regeringen vet att vissa åtgärder ökar utsläppen, och i att vi går från dåligt till katastrofalt. Det i sig innebär att andra åtgärder kan komma att behövas om Sverige hamnar ur bana för att nå målen. Regeringens fossilvurmande kan alltså leda till att vi förutom att betala miljarder i subventioner också får skärpta mål inom andra sektorer. Vi får betala dubbelt så att människor kan fortsätta gasa på i sina stadsjeepar, säger Erika Bjureby.

Skog
– Regeringen konstaterar att miljömålet levande skogar inte nås, samtidigt så skär man ner på både skötsel och skydd av värdefull natur. Rödlistan växer, urfolks traditionella marker exploateras, regeringen är medvetna om detta och verkar helt strunta i det, säger Erika Bjureby.

Klimattoppmötet COP27
– Det vi ser hända nu är en utveckling åt helt fel håll, där vi går från otillräckligt till nästan obefintligt klimatarbete. I ett akut läge så presenterar vår nytillträdda regering en budget som sänker Sveriges klimatambitioner. Det är med de här i portföljen som Sveriges förhandlare åker till COP27,  Sverige får stå i skamvrån där, säger Erika Bjureby, Sverigechef för Greenpeace.

Kontakt: 
Maria Granström, kommunikationsansvarig Greenpeace Sverige
[email protected], +46 (0) 73 364 0527

Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace 
[email protected]+46 (0) 79 319 1054

Bilder från Greenpeace aktion hittar du här.