Idag har finansdepartementet bytt namn till klimat-, miljö- och omställningsdepartementet. Namnbytet genomfördes av Greenpeaceaktivister som uppmanar finansminister Magdalena Andersson att initiera en genomgripande samhällsomställning, som leder oss ut ur coronakrisen och fossilekonomin, mot ett tryggt, stabilt och långsiktigt hållbart samhälle.

(c) Christian Åslund / Greenpeace

– Genom att styra de stora  stimulanspaketen till omställningsåtgärder för smarta, hållbara, framtidssäkra industrier och sektorer kan Magdalena Andersson visa ledarskap på alla de plan som de akuta kriserna kräver, säger Isadora Wronski, chef för Greenpeace i Sverige.

En ny granskning från Greenpeace visar att den europeiska centralbanken, ECB, mellan mars och maj pumpade in mer än 70 miljarder i fossilindustrin som del av hanteringen av coronapandemins ekonomiska effekter.

– Klimat-, miljö- och omställning måste stå i centrum när Magdalena Anderssons departement nu använder samhällets resurser för att hantera coronapandemin. Vi måste följa forskarnas rekommendationer för att skapa ett tryggt samhälle både på kort och lång sikt, miljarderna måste gå till en samhällsomställning i linje med Parisavatalets 1,5 gradersmål och FN:s hållbarhetsmål, säger Isadora Wronski

Redan i början av coronapandemins utbrott skickade Greenpeace en checklista för vad regeringen måste prioritera för att hantera det ekonomiska bakslaget och samtidigt bygga en välfärd för framtiden. 

– Finansdepartementet måste ta hänsyn till de överhängande risker som hotar våra livsupprätthållande system, vår trygghet och vår välfärd, se till att vi går starkare ur krisen än vi gick in i den. Energisektorn, transportsektorn, jordbruket, industrin, finanssektor och grunderna i vårt ekonomiska system måste förändras i grunden för att möta samtidens och framtidens utmaningar, säger Isadora Wronski

Bakgrund:

Greenpeace har tillsammans med Settings skapat initiativet “All set for change” som under våren anordnat olika aktiviteter utanför finansdepartementet för att påminna de som beslutar om våra gemensamma finanser om deras ansvar för klimatet och en långsiktigt hållbar välfärd. 

Aktionen utfördes genom att bokstäver klistrades upp på plåtfasaden över finansdepartementets entré. Bokstäverna går att ta bort (men vi hoppas såklart att de får sitta kvar).

Stränga försiktighetsåtgärder relaterade till smittspridning vidtogs under aktionen. Det gäller både skyddsutrustning, logistik och antal personer på plats.

Kontakt:

Ludvig Tillman
Kommunikationsansvarig, Greenpeace
070 271 64 37

Isadora Wronski
Chef för Greenpeace i Sverige
070 301 25 34

Bilder och video från aktionen