Sharm el-Sheikh, Egypten, 3 november 2022: 

Den avgörande frågan inför FN:s 27:e klimatkonferens (COP27) i Egypten är om dom rikare, historiskt sett mer förorenande regeringarna, kommer att betala för de skadorna deras utsläpp orsakat. Betydande insatser måste göras för ett rättvist stöd till de länder som påverkas mest av klimatkatastrofer. Sverige måste också ta sin del av ansvaret. Men i ett akut läge för klimatet, har Sverige istället prioriterat ner klimatarbetet. 

Youth climate champions from Egypt along with the crew of Greenpeace shio´p Rainbow Warrior, in the Mediterranean Sea near Egypt. October 2022.

Klimatkrisen skulle kunna lösas, men det kräver respekt för vetenskap, solidaritet, ansvarsskyldighet och ekonomiska åtaganden. För att COP27 ska lyckas med det ser Greenpeace att följande krav måste uppfyllas: 

  • De samhällen som mest sårbara och tagit mest skada av klimatförändringarna måste kompenseras ekonomiskt, genom inrättandet av förlust- och skadefinansiering. 
  • 100 miljarder dollar behöver säkras från de rika länderna till låginkomstländer, för att stödja deras motståndskraft mot klimatförändringarna, i enlighet med det som beslutades på COP26 i Glasgow.
  • Alla länder måste fastställa en rättvis och snabb utfasning av fossila bränslen, med ett omedelbart stopp för alla nya fossilbränsleprojekt, i enlighet med International Energy Agencys rekommendationer. 
  • Att gör allt för att begränsa temperaturhöjningen till 1,5°C till 2100 är den enda acceptabla tolkningen av Parisavtalet. Globala utfasningsdatum för produktion och konsumtion av kol gas och olja måste fastställas. 
  • Parallellt med utfasning av fossila bränslen, måste mer skogar, våtmarker och hav skyddas och återställas, och det måste ske med ett aktivt deltagande från urfolk och lokalsamhällen. 

Mer information om Greenpeaces COP27-krav finns här

  • Klimatmötet COP 27 måste erkänna och respektera de utmaningar vi står inför, och alla måste ta sitt ansvar. Det kräver rättvisa och ekonomiskt stöd till de länder som redan nu drabbas hårdast av klimatkrisen. Framför allt måste samtalen leda till konkret handling. Vi har redan kunskapen och lösningarna, det som saknas är viljan från regeringar och företag. Rika länder måste steppa upp och ta sitt ansvar, och använda sin makt för att rädda planeten. Det inkluderar definitivt Sverige, säger Erika Bjureby, Sverigechef för Greenpeace.


Greenpeace Sverige har också sett med förfäran på hur den nya regeringen inlett sin mandatperiod med att tydlig nedprioritera klimatarbetet på ett sätt som omöjliggör för Sverige att nå varken svenska eller internationella klimatmål. 

  • Det vi ser hända nu är en utveckling åt helt fel håll, där vi går från otillräckligt till nästan obefintligt klimatarbete. I ett akut läge så väljer Sveriges nytillträdda regering att sänka sina klimatambitioner. Det är skamligt att det är med de här i portföljen som Sveriges förhandlare åker till COP27. Sverige har verkligen inget att vara stolta över på klimatområdet just nu, säger Erika Bjureby, Sverigechef för Greenpeace. 

Toppmötet COP27 är en chans för rika länder och historiska förorenare att ta sitt ansvar och betala för förlorade liv, förstörda hem, skördar och försörjning. Att ta itu med det förflutnas orättvisor och förstå de sociala orättvisor som klimatförändringarna skapar och förstärker. Gemensam solidaritet krävs, inte minst en fond för att kompensera utsatta samhällen som har ödelagts av klimatkrisen, så att de snabbare kan reagera på kommande klimatkatastrofer, återhämta sig från tidigare, och även göra en rättvis övergång till en tryggare framtid med förnybar energi. 

Kontakt: 

Maria Granström, kommunikationsansvarig Greenpeace Sverige
[email protected], +46 (0) 73 364 0527
Greenpeace delegation i Egypten fr.o.m. 6 november:
Gaby Flores: [email protected]
Greenpeace International Press Desk:
[email protected], +31 (0) 20 718 2470