Mongstad, Norge, 19. juni – Fyra aktivister i en liten segelbåt har sedan halv nio på söndagskvällen lyckats blockera ett tankfartyg från att lasta giftigt spillvatten från den norska oljejätten Equinors raffinaderi i Mongstad. Aktivisterna har dykt ner och förankrat sin båt, med hjälp av kraftiga magneter under vattenytan, på skrovet till tankfartyget Botnia som ska exportera upp till 9 000 ton giftigt spillvatten till Danmark.

Enligt planen ska det förorenade spillvattnet levereras till Agersøsund på södra Själland, där det efter ytterligare processande deponeras i danska havsområden. Men även efter att ha separerats och behandlats innehåller spillvattnet fortfarande låga koncentrationer av olja och giftiga kemikalier som kan vara skadliga för människor och natur. Lokala fiskare har rapporterat massdöd i fiskbestånden i danska vatten och forskare har upptäckt höga koncentrationer av tungmetaller och kemikalier som PFOS. Ledande norska juridiska experter menar nu att exporten är ett brott mot Baselkonventionen, ett fördrag som reglerar export av farligt avfall.

Greenpeace anser att exporten måste upphöra omedelbart, och att Equinor måste ta hand om sitt eget avfall, på ett ansvarsfullt sätt, och inte föra över problemet till Danmark och danska vatten.

”Oljeindustrin förstör vårt klimat och dödar våra hav. Vi är här för att protestera mot det och kräver att Equinor omedelbart stoppar sin illegala export av giftigt avfall till andra länder.”, sa Hanna Boman, svensk aktivist på plats ombord.

Kontakt
Daniel Bengtsson, kommunikationschef Greenpeace Norden: 070 300 95 10