Med anledning av att riksdagen idag röstat igenom M, KD och SD:s gemensamma budget följer här Greenpeace kommentarer:

M, KD och SD:s budget driver på klimatutsläppen, förstörelsen av ekosystemen och utrotningen av arter genom nedprioritering av skogsskydd och gör det billigare och lättare att släppa ut koldioxid i en tid av skenande klimatkris. I kölvattnet av FN:s klimatkonferens väljer man att sänka drivmedelsskatten. Det är oansvarigt, omoraliskt och kommer att stå oss dyrt på alla sätt, säger Isadora Wronski, Sverigechef på Greenpeace.

Att M, KD och SD sänker drivmedelsskatten med 50 öre litern och bland annat bekostar det genom att inte skydda skog i den utsträckning regeringen aviserat är ett dubbelfel som varken gynnar landsbygden eller klimatet. Dessutom underlättar man för industrier med ohållbara affärsmodeller att fortsätta släppa ut koldioxid genom att ödsla skattebetalarnas pengar på greenwashing-alibit CCS, en koldioxidinlagringsteknologi som är dyr, energislukande och ineffektiv, när vi har skog som redan gör jobbet, enklare och billigare, säger Isadora Wronski, Sverigechef på Greenpeace.