Den nya regeringens politik leder till ökade utsläpp. Det är ”både allvarligt och anmärkningsvärt” säger Cecilia Hermansson, ordförande från Klimatpolitiska rådet, när årets rapport som utvärderar regeringens politik presenterades idag.

Burning Earth Action in Budapest. © Bence Jardany / Greenpeace
© Bence Jardany / Greenpeace

Här är Greenpeace kommentarer på granskningens innehåll:

– Det svenska klimatarbetet går bakåt. Istället för att leverera en kraftfull politik som leder till minskade utsläpp stimuleras det fortsatta fossilberoendet. Regeringen tycks närmast yrvaken inför klimatkrisens allvar som nu inleder en samtalsturné om klimatpolitik istället för att leverera resultat här och nu, säger Erika Bjureby, sverigechef på Greenpeace

Klimatpolitiska rådet skriver att den politik som den nya regeringen hittills presenterat inte är tillräcklig för att nå klimatmålen. “I stället för att snabbt minska utsläppen kommer hittills beslutade och aviserade förändringar tvärtom, också enligt regeringens egen bedömning, att i närtid öka utsläppen.”

– Klimatpolitiska rådets första rekommendation till regeringen är att ta fram en handlingsplan som leder till en accelererad klimatomställning så att utsläppen minskar i närtid. Men regeringens kortsiktiga fokus på ny kärnkraft och koldioxidinfångning är en distraktion som bromsar den nödvändiga omställningen, säger Erika Bjureby

En hel del utrymme ägnas också transportsektorn, som står för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Klimatpolitiska rådet skriver här att de “upprepade gånger varnat för att en så stor del av klimatmålet för transporter förväntades uppnås genom ökade volymer biodrivmedel.” och vidare: “När reduktionsplikten ifrågasätts för att den bedöms leda till alltför höga drivmedelspriser blir frånvaron av andra tillräckliga åtgärder inom transportsektorn tydlig.”

–  Klimatpolitiska rådet lyfter problematiken med det stora politiska fokus som varit på reduktionsplikten och bristen på andra styrmedel för att få bukt med transportsektorns utsläpp. Om vi ska sänka utsläppen från transportsektorn i närtid på ett långsiktigt hållbart och motståndskraftigt sätt så är nyckeln att minska trafiken och samhällets transportbehov, inte laborera med olika bränsleblandningar, säger Erika Bjureby