Den 30 november till 12 december pågår COP28 i Dubai. Greenpeace kommer att ha flera medarbetare på plats som kan ge kommentarer och bakgrundsinformation till media. Här hittar du Greenpeaces förväntningar och kontaktinformation under klimattoppmötet.

– Även om inget enskilt möte kan lösa klimatkrisen, måste vi komma ihåg att COP-mötena är de enda tillfällen då samtliga länder närvarar för att globalt adressera detta. I år är det sanningens ögonblick – det måste fattas beslut mot fossilindustrin som driver klimatkrisen. De kan inte tillåtas fortsätta göra rekordvinster samtidigt som utsläppen ökar och världen går mot tre graders uppvärmning enligt FN, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace. 

Greenpeace menar att Parisavtalets 1,5-gradersmål och fossilindustrins kortsiktiga vinstintressen kommer att ställas mot varandra under COP28. Greenpeace hoppas därför att COP28 leder till att världens länder:

  1. Bryter sig loss från fossilberoendet och påskyndar övergången till ett förnybart energisystem, med en rättvis och snabb utfasning av fossila bränslen som kol, olja och gas.  
  2. Drar slutsatser om vad som krävs för att få fart på omställningen, hålla uppvärmningen under 1,5 grader och hantera klimatkrisens alltmer tilltagande effekter på ett rättvist sätt.
  3. Beslutar om ett trovärdigt finanspaket som motsvarar vad världen behöver, såsom en ny fond för skador och förluster (loss and damage) där de som släpper ut börjar betala för den skada och förstörelse som de har orsakat.

Greenpeaces delegation på plats under COP28 består främst av medarbetare från Greenpeaces kontor i Mellanöstern och norra Afrika. Delegationen leds av Kaisa Kosonen från Greenpeace Norden. Andra veckan av COP28 kommer även en svensktalande talesperson från Greenpeace Danmark att vara på plats.

– Lösningarna finns närmare och billigare till hands än någonsin tidigare. På så sätt är det här ett historiskt tillfälle att ersätta fossila bränslen och stärka säkerheten och tryggheten, men det kommer inte att ske snabbt nog om inte regeringar på allvar fasar ut olja, kol och gas. COP28 kan bli vändpunkten då regeringar agerar på vetenskapen, skyddar sina medborgare och enas i att göra fossila bränslen till historia, säger Kaisa Kosonen, chef för Greenpeaces delegation under COP28.

Från Greenpeace Sverige deltar ingen på plats, men vi följer klimattoppmötet och kan ge kommentarer i media.

–  Det är positivt att regeringen vill driva på för en utfasning av det fossila under COP28, men det gäller att göra det på hemmaplan också. Just nu gör regeringen det precis motsatta genom att till exempel sänka skatten på fossila bränslen. Att regeringen fortfarande pratar gott om klimatinvesteringar utomlands är även ett sätt att kringgå att prata om de åtgärder som behövs för att minska utsläppen här i Sverige, säger Erika Bjureby.

Regeringens utredare av Sveriges klimatpolitik, John Hassler, har tidigare kritiserat att Sverige genom utsläppshandel kan minska utsläppen i andra länder som Ghana och Nepal och samtidigt öka dem i Sverige.

Mer information

Se Greenpeaces media-briefing

Se Greenpeaces policy-dokument

Se Greenpeace Internationals informationssida för COP28

Presskontakt i Sverige

Christopher Engberg Dahl, kommunikationsansvarig Greenpeace Sverige
[email protected] 
0791421453

Ludvig Tillman, kommunikationsansvarig Greenpeace Sverige
[email protected]
0702716437

Presskontakt på plats i Dubai

Gaby Flores, kommunikatör Greenpeace International
[email protected]
+1 214 454 3871

Greenpeace International Press Desk
[email protected]
+31 (0) 20 718 2470 (available 24 hours)