Oslo, Norge – Greenpeace Norden och Natur og Ungdom har just säkrat en historisk seger mot den norska staten och lyckats ogiltigförklara godkännandena av tre olje- och gasfält i Nordsjön.

I november 2023 tog Greenpeace Norden och ungdomsorganisationen Natur och Ungdom den norska staten till domstol ännu en gång. Vi hävdade att de nyligen utfärdade tillstånden för de tre nya olje- och gasfälten, Breidablikk, Yggdrasil och Tyrving, alla belägna i Nordsjön, strider mot den norska grundlagen, lagar inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Norges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, samt att energiministeriet inte beaktade FN:s konvention om barnets rättigheter under godkännandet av fälten, vilket nu ogiltigförklarat tillstånden.

Frode Pleym, chef för Greenpeace i Norge, uttrycker sin glädje över domen:
”Jag är oerhört glad och lättad över att domstolen slår fast att olje- och gasfälten Breidablikk, Yggdrasil och Tyrving godkändes på olaglig basis och vi förväntar oss nu att produktionen omedelbart stoppas.”

Organisationerna pekade särskilt på bristen på miljökonsekvensanalyser av de tre olje- och gasfälten, vilket Energidepartementet, sedan en dom i Högsta domstolen 2020, är skyldiga att genomföra. Domstolen i Oslo bekräftade idag ogiltigförklaringen av samtliga tre olje- och gasfältens godkännanden och utfärdade ett förbud mot att staten ger nya tillstånd för byggnation och produktion från fälten.

Gytis Blaževičius, ledare för Natur og Ungdom, understryker betydelsen av domen: ”Detta är en viktig seger för framtida generationer och för miljön. Med denna dom kommer miljontals fat olja att stanna kvar i marken, istället för att ytterligare förvärra klimatkrisen”

Domen utgör nu en viktig referenspunkt för flera pågående klimaträttsfall världen över, när allt fler människor använder lagen för att skydda sina rättigheter i ljuset av klimatkrisen.

Här kan ni läsa hela domen: