Bryssel 17 maj 2022 – Ryska energibolag kan tjäna tiotals miljarder euro om EU klassar fossil gas och kärnkraft som hållbara investeringar. Därför har Gazprom, Rosatom och Lukoil använt avancerade lobbytaktiker för att påverka EU:s taxonomi. Detta enligt en ny granskning från Greenpeace Frankrike.

Rapporten beskriver hur de tre ryska företagen använt dotterbolag, joint ventures och lobbyorganisationer i Europa för att träffa EU-tjänstemän på hög nivå och för att påverka inkluderingen av gas och kärnkraft i taxonomin. 

– Putin kommer att bli den stora vinnaren om gas och kärnkraft läggs till EU:s lista över hållbara investeringar, och skulle göra EU mer beroende av rysk energi i decennier framöver, säger Rolf Lindahl, klimat- och energiansvarig på Greenpeace i Sverige.

– De brott mot mänskligheten som Putins armé begår i Ukraina är en grym påminnelse om hur EU:s beroende av rysk energi aktivt bidrar till krig och kränkningar av mänskliga rättigheter, säger Rolf Lindahl.

Rapporten (som till största delen bygger på data från EU:s öppenhetsregister och andra offentliga källor) visar även att Ryssland skulle kunna tjäna 4 miljarder euro per år genom ökade gasexporter om nuvarande förslag till taxonomi antas inom unionen. Införandet av kärnenergi i taxonomin skulle enligt EU:s kommissionär för den inre marknaden, Thierry Breton, vara ett viktigt steg för att säkra investeringar på uppemot 500 miljarder euro i ny kärnkraftskapacitet inom EU. Om detta sker kan Rosatom, som idag har starka kommersiella kopplingar till den europeiska kärnkraftsindustrin, komma att säkra en betydande andel av dessa investeringar.

– Genom att verka för kärnkraft inom taxonomin har även svenska europaparlamentariker gått Putins och den ryska kärnkraftsindustrins ärenden. När EU nu förhoppningsvis vidtar kraftiga åtgärder för att bryta sig loss från ryskt energiberoende är det enda rimliga att Europaparlamentet röstar nej till att inkludera fossilgas och kärnkraft i taxonomin eftersom de annars skulle riskera att stärka Putins krigskassa och  inflytande över europeisk energipolitik, säger Rolf Lindahl.

I Sverige finns en enighet om att stoppa förslaget, men hur de svenska europaparlamentarikerna ställer sig är oklart.

Exempel på lobbying från ryska energibolag:

  • Gazprom utövade inflytande på taxonomin via sitt tyska dotterbolag Gazprom Germania, som tills nyligen drev det kontroversiella pipelineprojektet NorthStream2 på uppdrag av Gazprom. Gazprom var också indirekt representerat i taxonomidiskussionen i Bryssel via lobbyföreningarna Gas Infrastructure Europe, GasNaturally och European Clean Hydrogen Alliance; och är medlem i både European Energy Forum och, via dotterbolag, Brussels Energy Club, två grupper som har hållit privata evenemang med EU-beslutsfattare om taxonomin bakom stängda dörrar.
  • Lukoil var fram till mars 2022 medlem i BusinessEurope, där det hade en inflytelserik position i dess Corporate Advisory and Support Group. BusinessEurope hade minst elva möten på hög nivå med EU-tjänstemän som enbart fokuserade på taxonomin medan Lukoil var medlem. Lukoil är också fortfarande medlem i FuelsEurope, som listar taxonomi som en av de viktigaste uppdragen i dess lobbyarbete.
  • Rosatom utövade inflytande på taxonomin genom sina djupa kopplingar på alla nivåer av den europeiska kärnkraftsindustrin, framför allt tillsammans med Frankrikes statliga kärnkraftsleverantör EDF, och via sitt dotterbolag RAOS Projects samriskföretag med finska Fennovoima för att bygga kärnkraftsverket Hanhikivi 1 i Finland. (Fennovoima sa upp sitt kontrakt med RAOS Project den 2 maj 2022). Rosatom utövade också ett betydande inflytande på taxonomin som styrelsemedlem i World Nuclear Association, inklusive som platinasponsor för World Nuclear Exhibition 2021, där huvudtalet hölls av EU:s energikommissionär Kadri Simson.

Ryssland förser idag Europa med 45% av unionens fossilgas och 20% av unionens anrikade uran. Ryssland tillhandahåller också tekniskt underhåll vid 18 kärnkraftverk i EU, och lagrar en betydande del av EU:s radioaktiva avfall

Hittills har import av rysk fossilgas, gasturbiner, uran och andra kärnkraftstjänster varit undantagna från de sanktioner som EU införde mot Ryssland som svar på invasionen av Ukraina.

EU-kommissionen har föreslagit ett förbud för ryska bolag att anlita EU:s lobby- och PR-företag i framtiden, men detta har ännu inte godkänts av EU:s regeringar.

På onsdag kommer Sveriges riksdag att debattera och besluta svenska åtgärder för att det ryska energiberoendet ska upphöra.

Nästa steg

I juni kommer Europaparlamentets utskott för ekonomiska och monetära frågor (ECON) och miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) att rösta om det planerade inkluderandet av gas och kärnkraft i EU:s taxonomi. Även om de gemensamma utskotten inte själva kan förkasta planen, kan ledamöterna stödja en resolution om att Europaparlamentet ska förkasta planen i plenum. 

I början av juli kommer sedan Europaparlamentet att rösta i plenum om huruvida kommissionens planerade införande av fossil gas och kärnenergi ska förkastas i klassificeringen. En absolut majoritet av parlamentsledamöterna kommer att behövas för att förkasta kommissionens plan.

Greenpeace har kampanjat mot införandet av fossil gas och kärnkraft i taxonomin sedan den först föreslogs 2019. Greenpeace motsätter sig också att ersätta rysk import av olja, gas, kol och uran med importer från andra stater, utan efterlyser istället verkligt energioberoende genom snabba, massiva och socialt rättvisa investeringar i hållbar förnybar energi, energieffektiviseringar och en omvandling av den europeiska transportsektorn.

Fridays for Future har kallat till en europeisk protest 21 maj mot greenwashingen av fossil gas och kärnkraft.

Kontakt

Rolf Lindahl,
talesperson klimat och energi, Greenpeace
[email protected]
070 397 58 70