Greenpeace segelfartyg Rainbow Warrior har sedan kl 19.30 igår blockerat inloppet till Preems oljeraffinaderi i Brofjorden, Lyskekil. Det hindrar oljetankern Grena Knutsen från att komma fram till oljehamnen i Brofjorden vid Preems oljeraffinaderi i Lysekil. Grena Knutsen vände om och ligger nu för ankar strax utanför Brofjorden. All annan tankertrafik till och från raffinaderiet stoppas också av den fredliga protesten, inklusive tankfartygen Tarnbris och Tern Ocean som befinner sig i Preemraffs produkthamn. 

Greenpeace kräver att Stefan Löfven och den svenska regeringen väljer Parisavtalet och långsiktigt hållbar välfärd före Preems kortsiktiga vinstintressen, stoppar Preems planer på att expandera raffinaderiet i Lysekil och påbörjar utfasningen av all fossil verksamhet i Sverige. Grena Knutsen avbröt igår sitt försök att ta sig fram till Preemraff, vände och ligger nu vid ankar straxt utanför Brofjorden. 

– Preems verksamhet är ett hot mot människors hälsa, miljön och vår framtid. Vetenskapen är glasklar, vi behöver fasa ut all fossilproduktion. Stefan Löfven måste välja Parisavtalet över oljeindustrins kortsiktiga vinstintresse och säga nej till Preems oljeexpansion, säger Isadora Wronski, Sverigechef på Greenpeace


Övrigt:

Foto och videomaterial finns här.

En mediabriefing med fakta om Preems planerade expansion finns här.

Aktionen följer på den bredare miljörörelsen och Nätverket Stoppa Preemraffs ”aktionsveckor” mot Preems planer att expandera oljeraffinaderi i Lysekil. Rainbow Warrior deltog även i den 5:e september i klimatmanifestationen Segla för Klimatet”.

Greenpeace uppmärksammade i våras att Preems reklam innehöll omfattande Greenwashing som bröt flera marknadsföringslagar och lämnade därför in ett klagomål till Konsumentverket som har öppnat ett tillsynsärende mot Preem.


Kontakt:

Isadora Wronski, Chef för Greenpeace i Sverige
070-301 25 34

Ludvig Tillman, kommunikationsansvarig
070-271 64 37

Markus Mattisson, kommunikationsansvarig (ombord på Rainbow Warrior)
070-397 66 72