Greenpeace fartyg Rainbow Warrior och aktivister från Greenpeace Nordic blockerar just nu en oljetransport på väg mot Preemraff.

– Rainbow Warrior ligger för ankar i kanalen för att hindra ankommande oljetankers och stänga transportvägen för Preemraff. Därmed hindras Preems pågående miljöbrott, säger Fernando Romo, kapten på Rainbow Warrior

Greenpeace fredliga protest genomförs samtidigt som regeringen ska fatta det avgörande beslutet om huruvida Preem ska få tillstånd att expandera sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Om regeringen beviljar expansionsplanerna innebär det en ökning av Sveriges koldioxidutsläpp med en miljon ton per år och det skulle göra Preemraff till den enskilt största utsläppskällan av koldioxid i landet. En expansion av Preemraff är, enligt bland andra klimatforskaren Kevin Andersson, inte kompatibel med Sveriges åtaganden enligt Parisavtalet. Om regeringen skulle säga ja till Preemraff riskerar det också inhemska miljö- och klimatmål och förmågan för Sverige att driva på för ökade ambitioner inom EU och det globala klimatförhandlingarna.

– Oljan utgör inte längre fundamentet för vårt välstånd, den är ett hot mot oss. Stefan Löfven måste välja framtiden, människors hälsa, miljön och Parisvatalet, inte Preems kortsiktiga vinstintressen, säger Isadora Wronski chef för Greenpeace i Sverige

Greenpeace följer omfattande Covid-19 protokoll och vidtar största möjliga försiktighet. Både aktivisterna och besättningen på Rainbow Warrior har testats negativt för Covid-19 och genomgått en period av isolering. Rainbow Warrior har meddelat fartyget Grena Knutsen, polis och kustbevakning, Preem och regeringen om den fredliga protesten och aktivisternas intentioner.


Övrigt:

Telefonintervjuer med aktivisterna är möjligt att arrangera vid förfrågan.

Foto och videomaterial hittar du här.

En mediabriefing med fakta om Preems planerade expansion finns här.

Aktionen följer på den bredare miljörörelsen och Nätverket Stoppa Preemraffs ”aktionsveckor” mot Preems planer att expandera oljeraffinaderi i Lysekil. Rainbow Warrior deltog även i den 5:e september i klimatmanifestationen “Segla för Klimatet”.

Greenpeace uppmärksammade i våras att Preems reklam innehöll omfattande Greenwashing som bröt flera marknadsföringslagar och lämnade därför in ett klagomål till Konsumentverket som har öppnat ett tillsynsärende mot Preem.

Kontakt:

Isadora Wronski, Chef för Greenpeace i Sverige
070-301 25 34

Ludvig Tillman, kommunikationsansvarig
070-271 64 37

Markus Mattisson, kommunikationsansvarig (ombord på Rainbow Warrior)
070-397 66 72