En ny rapport visar att Europeiska centralbanken (ECB) fortfarande äger stora företagsobligationer i fossilbolag som Shell och BP och stoppar sig själv från att göra sig av med dem. ECB misslyckas därmed med sin egen klimatplan och gapet till Parisavtalet 1,5-gradersmål växer sig allt större. Inför ECB-rådets penningpolitiska möte den 27 juli uppmanar Greenpeace ECB att rentvå sig själv och presentera en strategi för hur det kan gå till.

– I Europa och resten av världen kämpar människor och naturen med stigande temperaturer och extremväder. Trots att ECB bekräftar att de har mandat att fatta klimatåtgärder, har banken misslyckats med att göra sig av med klimatförödande obligationer i företag som utvinner fossila bränslen, exempelvis ENI, TotalEnergies, Shell och BP, säger Kuba Gogolewski, kampanjledare på Greenpeace kontor i Central- och Östeuropa.

Den 27 juli har ECB-rådet sitt nästa penningpolitiska möte. Inför det har en rapport tagits fram som visar hur ECB misslyckas med att nå sin egen klimatplan som presenterades för två år sedan, där det står att banken ska agera i linje med Parisavtalet. Rapporten är framtagen av Greenpeaces kontor i Central- och Östeuropa i samarbete med tre brittiska universitet – SOAS University of London, University of the West of England, och University of Greenwich.

Efter att ha placerat stora summor i grönmålade företagsobligationer, har ECB meddelat att de från och med slutet av juni 2023 inte längre aktivt köper och säljer företagsobligationer. Därmed är banken nu förhindrad att göra sig av med klimatskadliga investeringar. Om strategin inte ändras kommer ECB att äga företagsobligationer i fossilbolag som Shell och BP efter 2040, samma år som EU ska ha minskat sina utsläpp med 90-95 procent jämfört med 1990.

Rapporten visar att ECB både kan och bör återgå till ett mer ambitiöst förhållningssätt för att flytta företagsobligationerna från klimatskadliga verksamheter till mer hållbara sådana. I rapporten visas också att kriterierna för vad som är grönt behöver ändras. Med dagens modell tas inte tillräcklig hänsyn till absoluta utsläpp och hur väl företagen nått tidigare satta mål, vilket gör att oljebolag kan klassas som gröna nog för obligationsköp även om de expanderar utvinningen av fossila bränslen. Greenpeace uppmanar ECB att ta fram ett klimatbaserat ramverk som kan styra detta arbete och göra det lättare att undvika grönmålade företagsobligationer.

– ECB behöver genomföra de löften som de redan har gett om att deras verksamhet ska bidra till att nå Parismålen, inte grönmåla och stötta fossilbolag. De har även påbörjat ett arbete med hur de ska undvika att förstöra biologisk mångfald som måste fortsätta. Sverige däremot ligger ännu längre efter i samma arbete. I den nya Riksbankslagen lyser klimat och miljö med sin frånvaro, det enda krav som finns på hållbarhet är villkorat med att Riksbanken inte får göra “avkall” på några andra krav, säger Carl Schlyter, talesperson för klimat, Greenpeace Sverige.

Om rapporten

Rapporten visar hur det har gått med ECB:s klimatplan som presenterades för två år sedan. Turerna har varit många och olika system har testats för att ECB ska undvika grönmålade företagsobligationer. I slutet av juni 2023 stoppade ECB allt arbete med att aktivt köpa och sälja företagsobligationer, vilket betyder att 385 miljarder euro är låsta tills vidare.

Om ECB

Europeiska centralbanken är en av sju EU-institutioner och fungerar ungefär som den svenska Riksbanken för de EU-länder som har antagit euro som valuta.

Kontakt Greenpeace kontor i Central- och Östeuropa

Mihaela Bogeljić – Central and Eastern Europe communications
+385 92 2929 265
[email protected]

Kontakt Greenpeace Sverige

Christopher Engberg Dahl, kommunikationsansvarig
0791421453
[email protected]