Sju av tio svenskar (71 procent) vill att det statliga skogsbolaget Sveaskog ska prioritera att nå de svenska miljömålen framför att skapa vinst till staten. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Greenpeace.

Sveaskog har under lång tid fått kritik för att avverka viktiga och skyddsvärda skogar, som här i Muonio sameby. Nu visar en Sifoundersökning att en majoritet av svenskarna vill att bolaget ska ta ett större ansvar för att nå miljömålen.

– Om vi ska klara klimatkrisen och rädda den biologiska mångfalden måste Sveaskog få ett nytt uppdrag. Undersökningen visar att svenskarna vill att statens eget skogsbolag ska ta ett tydligare ansvar för miljömålen, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace.

En Sifoundersökning som Greenpeace låtit göra visar att sju av tio svenskar (71 procent) vill att statliga Sveaskog ska få i uppdrag att prioritera att nå miljömålen framför att generera vinst till staten. Stödet för att prioritera miljömålen finns hos samtliga riksdagspartiers väljare. Bland socialdemokraternas sympatisörer vill till exempel omkring 80 procent att Sveaskog ska sätta miljön före vinstkravet.

– Vi har varken tid eller råd att fortsätta reducera livsviktiga ekosystem till virkesåkrar för skogsindustrin. Ska vi klara klimatomställningen måste vi använda skogens potential att binda koldioxid. Nu är det hög tid att regeringen och riksdagspartierna tar till sig vad både vetenskapen och väljarna säger, säger Carl Schlyter på Greenpeace.

Flera studier har den senaste tiden visat att det finns en stor potential att öka skogens klimatnytta, något som även bekräftas i Konjunkturinstitutets senaste miljöekonomiska rapport. Statliga Sveaskog är Sveriges största skogsägare och äger nästan fyra miljoner hektar mark, vilket motsvarar nästan en tiondel av Sveriges yta. Den 15 januari tillträdde Erik Brandsma som ny vd för Sveaskog.

– Vi hoppas att Sveaskogs nya vd ser behovet av att ställa om Sveaskog till att bli en föregångare för hållbart skogsbruk. Vår undersökning visar att det finns ett brett stöd hos Sveaskogs ägare, det vill säga det svenska folket, att prioritera miljömålen framför kortsiktiga vinster till statskassan, säger Carl Schlyter.

Kontakt: Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace, 070–234 13 57 eller [email protected] 

Fakta: Om undersökningen

Sifoundersökningen genomfördes den 17–29 november 2021 som en webbaserad undersökning med 1 000 deltagare. 

Frågan som ställdes var: Skogsbolaget Sveaskog ägs av svenska staten och har i dag som uppdrag att bedriva verksamhet på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning. Tycker du att Sveaskog borde få i uppdrag att prioritera att nå miljömålen framför att generera avkastning till staten?

71 procent svarade att det är ett bra förslag
16 procent svarade att de är ett dåligt förslag 
13 procent svarade “tveksam/vet ej”