Idag kommer de officiella siffrorna för Sveriges utsläpp 2021. För senaste året redovisar de en liten ökning, men utifrån dessa ser det ut som att Sveriges utsläpp har minskat påtagligt över tid. Men en stor del av utsläppen, de biogena, syns inte i statistiken. Skulle alla utsläpp kommuniceras, blir det tydligt att Sveriges utsläpp inte minskat alls sedan 1990.  Därför lanserar Greenpeace idag en ny hemsida: sverigesutslapp.se.

sverigesutslapp.se är en ny statistikportal där till skillnad från de fossila utsläppssiffror som brukar kommuniceras, även de biogena utsläppen som påverkar klimatet synliggörs.

– Atmosfären gör ingen skillnad på koldioxidens ursprung, därför måste vi självklart redovisa räkna även biogena utsläpp. För ska vi ha nån chans att rädda klimatet måste vi börja med ärlig statistik och utgå från hur det faktiskt ser ut, säger Markus Mattisson, kampanjledare Greenpeace. 

Biogen koldioxid, alltså de utsläpp som kommer från att elda biobränslen, ingår teoretiskt i kolkretsloppet. Tanken är att ny växtlighet kommer att binda koldioxiden som släpps ut vid förbränningen av bioenergi, så att det blir ett nollsummespel och koldioxidneutralt. Därför kommuniceras inte heller biogena utsläpp. Det ser helt enkelt ut som att biobränslen inte ger några utsläpp vid förbränningen.

Atmosfären innehåller redan farliga mängder av koldioxid och dessa måste minska för att hindra den globala  uppvärmningen. Upptag i skog och mark måste öka och alla växthusgasutsläpp oavsett ursprung behöver minska.

– Utsläpp är utsläpp och kolsänka är kolsänka, oavsett hur mycket olje- och skogsindustrierna försöker blanda ihop de två. Därför såg Greenpeace behovet av en webbportal som också synliggör de biogena utsläppen. Så att beslutsfattare, journalister och allmänhet får en tydlig bild över alla utsläpp inom Sveriges gränser. Det är nödvändigt för att vi sk kunna fatta de beslut som krävs för att minska alla utsläpp, säger Markus Mattisson.

När statistiken redovisas på detta sätt blir det tydligt att de sammanlagda utsläppen i Sverige ligger på samma nivåer som 1990. Att vi byter ut fossila bränslen mot biobränslen minskar inte utsläppen. Utsläppen är lika stora, det flyttar dem bara till en annan sektor. 

– Den här tankevurpan vaggar in oss i en falsk trygghet där vi tror att vi kan fortsätta som precis som vanligt bara vi byter bränsle. Det blir ett alibi för olje- och skogsindustrin att fortsätta skövla natur för att sälja mer bränsle, säger Markus Mattisson.

Det finns en risk med att inte redovisa alla utsläpp – det blir svårare för såväl allmänhet som politiker att få en rättvisande bild av utsläppen, därmed fattas sämre beslut om åtgärder.

Greenpeace kräver att regeringen ska:

1. Räkna, redovisa och tydligt kommunicera alla utsläpp, inklusive biogena.

2. Sätta mål för utsläppsminskningar i absoluta tal för alla utsläpp.

3. Stoppa alla klimatsubventioner (skattelättnader, direktstöd, kreditgarantier m.fl) till alla
industrier och tekniker som leder till fortsatt förbränning och utsläpp.

4. Skydda minst 30% natur och införa ett naturnära skogsbruk med minskade
avverkningsvolymer för att snabbt binda mer kol och värna den biologiska mångfalden.

Greenpeace anser att det finns en risk med att inte redovisa alla utsläpp som utsläpp, eftersom det blir svårare för såväl allmänhet som politiker att få rättvisande bild av dessa och att det därmed fattas sämre beslut om åtgärder.

– Fossila bränslen är sämst, men biobränslen är också jättedåliga. ViIl vi se satsningar på saker som faktiskt är bra. Den bästa kilowattimmen och den bästa litern bränsle är de som inte används.Som ett första steg mot denna omställning måste vi vara ärliga med våra utsläpp och vår påverkan på naturmiljön, säger Markus Mattisson. 

Kontakt: 
Maria Granström, kommunikationsansvarig, Greenpeace
[email protected] tel: 073 364 05 27
Markus Mattisson, Kampanjledare, Greenpeace
[email protected] tel: 070 397 66 72