Under våren har Greenpeace och Skogsupproret befunnit sig på skogsturné i norra Sverige. Nu avslutas turnén med en träningshelg i Jokkmokk 27-28 maj, där intresserade privatpersoner får träna på att använda civil olydnad som ett demokratiskt verktyg för att värna den sista naturskogen.

– Vi är många som känner frustration och maktlöshet över att gamla naturskogar med höga naturvärden omvandlas till kalhyggen i rask takt. I norra delarna av Sverige, där stora områden av sammanhängande naturskog riskerar att ytterligare fragmenteras, är engagemanget i skogsfrågan stort. För att fånga detta engagemang kommer vi nu till Jokkmokk i syfte att dela vår kunskap och erfarenhet om hur civil olydnad kan användas för att skapa förändring, säger Karolina Carlsson, kampanjledare på Greenpeace.

Under vårens turnéSkogsvärn – Värna den sista skogen!” har Greenpeace och Skogsupproret föreläst om skogens kritiska läge och varför ett skifte till naturnära skogsbruk behövs. Åtta städer har besökts i norra Sverige. Turnén avslutas nu med en träningshelg i Jokkmokk, där deltagare ska få träna på hur civil olydnad kan användas på ett effektivt sätt för att skydda skogen.

Civil olydnad har alltid varit en av Greenpeace centrala metoder för att skapa förändring och förhindra exploateringar som förvärrar art- och klimatkrisen. Även Skogsupproret, en gräsrotsrörelse med aktiva från hela landet, har metoden som en hörnsten i sitt arbete. Båda organisationerna har tidigare framgångsrikt agerat för att skydda naturskogar i norra Sverige. Så sent som i förra veckan använde sig Greenpeace av civil olydnad under regeringens möte med EU:s skogsdirektörer i Skellefteå.

Vi märker att många har tröttnat på regeringens och skogsindustrins falska berättelser om svenskt skogsbruk och miljötillståndet i skogen. Det är glädjande att fler vill engagera sig för att skapa förändring och lära sig mer om hur man kan göra det med civil olydnad och ickevåld som princip. När läget för skogen är så akut måste även folkets röster bli starkare, säger Karolina Carlsson.

Under vårens turné har närmare 200 personer deltagit vid föreläsningar och träningstillfällen. Till träningshelgen i Jokkmokk väntas runt 15 personer delta. De kommer bland annat att få göra olika övningar med stort fokus på hur fredlig civil olydnad i skogen kan organiseras på ett så tryggt, säkert och lugnt sätt som möjligt med icke-våld som princip.  

Vid intervjuförfrågningar, kontakta:
Christopher Engberg Dahl, kommunikationsansvarig
[email protected]
0791421453

Kontakt på plats:
Karolina Carlsson, kampanjledare
[email protected]
0739865096

Mer information 

Läs mer om turnén här

Se Facebook-eventet här