Publications

Staten, kapitalet och oljan - Hur investerar staten din pension?

december 2017

Varje svensk äger 1300 kronor i verksamheter som bidrar till att driva på klimatförändringar och extremväder, visar nya beräkningar som Greenpeace har gjort. Genom Första till Fjärde AP-fonderna har närmare…

Allmänheten betalar katastrofnotan – kärnkraftsindustrin slipper ansvar

februari 2013

Allt sedan kärnkraft började användas för att producera elektricitet för 60 år sedan har kärnkraftsbolagen skyddats från ansvaret att betala kostnaderna för olyckor, fel eller brister de orsakar. Regeringar har…

The Advanced Energy [R]evolution - a sustainable energy outlook for Sweden

oktober 2011

Sverige har en unik möjlighet att omgående ställa om till ett helt förnybart energisystem. Redan idag har vi en hög andel förnybar energi i energisystemet och den största energikällan i…

Driving to destruction

november 2010

Anticipated Indirect Land Use Change Associated with Expanded Use of Biofuels and Bioliquids in the EU – An Analysis of the National Renewable Energy Action Plans