Het is nu of nooit

Op weg naar een energie[R]evolutie!

Michel Genet, directeur van Greenpeace België.

De eerste ‘verjaardag’ van de ramp in Fukushima is ondertussen gepasseerd. De tweede reactor van die centrale heeft niet eens die symbolische datum afgewacht om ons eraan te herinneren dat kernenergie werkelijk een gevaarlijke technologie is: ze hebben daar de voorbije dagen xenon ontdekt dat enkel kan worden geproduceerd door kernsplijting, veroorzaakt door een kettingreactie... En dat in een reactor die al bijna een jaar stilligt!

De getuigenis van de burgemeester van het Franse La Hague, waar het kernafval wordt opgewerkt, is evenmin erg geruststellend. Deze overtuigde voorstander van kernenergie is  getraumatiseerd teruggekeerd van een bezoek aan Fukushima. De reis naar het land van de rijzende zon heeft hem op brutale wijze doen inzien dat een ramp als die van Fukushima in zijn regio verschrikkelijke gevolgen zou hebben, bijvoorbeeld door het totale gebrek aan voorbereiding en door ontoereikende evacuatieplannen.

We kunnen alleen maar hopen dat onze politici rekening zullen houden met die twee gegevens op het moment dat zij moeten beslissen over het al dan niet sluiten van de drie oudste kernreactoren in 2015. Het is nu dat ze ons dergelijke nachtmerries moeten besparen. Zij moeten ook beseffen dat er dezer dagen maar drie kernreactoren meer actief zijn in Japan en dat de economie er toch blijft draaien. Het is nu dat zij ons op weg moeten zetten naar een echte energie[R]evolutie.

Michel Genet - Directeur Greenpeace België