Kernenergie: hier is de uitgang!

Greenpeace

Op voorwaarde dat er eerst een uitrustingsplan komt, heeft de regering dan toch beslist om de wet op de kernuitstap na te leven. Onze staatssecretaris voor Energie zou nog voor de zomer de knoop willen doorhakken. Maar er is nog geen aanwijzing dat dit inderdaad zal gebeuren. Greenpeace eist de strikte naleving van de wet op de kernuitstap, met sluiting van de reactoren tussen 2015 en 2025.

Wees efficiënt en stap uit kernenergieFebruari 2012. Wees efficiënt en stap uit kernenergie

Het kernrisico valt niet te beheersen. Die boodschap geven wij al sinds februari 2012 aan de nieuwe roerganger voor energie in België, Melchior Wathelet. ‘Wees efficiënt en stap uit kernenergie’: de slogan is niet willekeurig gekozen. Een wetenschappelijk rapport in opdracht van Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu bewijst zwart op wit de mogelijkheden die België heeft op het vlak van energie-efficiëntie.

Met de klassieke maatregelen voor efficiënt energieverbruik zou het mogelijk zijn om 4 TWh energie te besparen – dat is meer dan de productie van een van onze oudste kernreactoren in Doel. En met nog drastischer maatregelen op het vlak van energie-efficiëntie zouden we tegen 2015 6 TWh kunnen besparen – ongeveer evenveel als de productie van twee van onze oudste reactoren Doel I en Doel II.

 

Fukushima, het kan ook hier gebeuren

Maart 2012. Fukushima, het kan ook hier gebeuren

Naar aanleiding van de eerste verjaardag van de ramp in Fukushima van maart 2011 hebben wij ons toegespitst op het ‘evacuatieplan’. We publiceerden ook een rapport dat lessen trekt uit de ramp. Dat dossier toont de beperkingen van het evacuatieplan van Fukushima. Maar in België is de situatie zeker niet beter, want een ramp in een van de reactoren zou nog veel zwaardere gevolgen kunnen hebben. België heeft zijn centrales immers in bijzonder dichtbevolkte gebieden gebouwd, met alle mogelijke sociaaleconomische gevolgen van dien...

Natuurlijk konden we die ‘Lessen uit Fukushima’ niet voor onszelf houden. Op 5 maart waren wij aanwezig in Antwerpen (op 12 km van Doel) en in Luik (op 24 km van Tihange) om er de bevolking en haar politici wakker te schudden.

 

Het gewicht van de kernlobbyApril 2012. Het gewicht van de kernlobby

We mogen het gewicht van de kernlobby niet vergeten. Daarom hebben wij via sociale netwerken een clip verspreid waarin Greenpeace staatssecretaris Wathelet bescherming tegen de «nucleaire lobby» aanbiedt. Zullen zijn bodyguards kunnen verhinderen dat hij de fout begaat om ons nog enkele jaren langer een duurzame energietoekomst te
ontzeggen? De tijd zal het uitwijzen.

 

Wie beslist over de kernuitstap? Mei 2012. 'Wie beslist over de kernuitstap: de regering of de nucleaire maffia?

In mei verscheen in de kranten Le Soir en De Morgen een oproep van Greenpeace: 'Wie beslist over de kernuitstap: de regering of de nucleaire maffia?'. Hiermee roept Greenpeace de regering op om niet te zwichten voor de chantagepogingen van onder andere GDF Suez-Electrabel. Het is ook van belang dat de publieke opinie zich bewust is van de onophoudelijke druk die bijvoorbeeld de energiereus uitoefent. Met slechts één doel: de monsterwinsten vrijwaren die de verouderde kerncentrales opleveren. Op de kap van de consument en blind voor de steeds groeiende (en niet verzekerde) veiligheidsrisico's van Doel en Tihange.

Greenpeace wil maar één ding: een regering die haar verantwoordelijkheid neemt en de wet op de kernuitstap onverkort uitvoert. Een regering die zonder omwegen kiest voor een duurzame toekomst voor ons land. En dus niet zwicht voor chantage van een voorbijgestreefde sector, die van de kernenergie.


Greenpeace vraagt de PS om kleur te bekennenJuni 2012. Greenpeace vraagt de PS om kleur te bekennen

Activisten van Greenpeace hebben de toegang tot de hoofdzetel van Electrabel in Brussel verhinderd. Verkleed als militanten van de PS kondigen ze aan te breken met de nucleaire maffia. Greenpeace vraagt de partij van premier Di Rupo de wet op de kernuitstap ondubbelzinnig uit te voeren, en niet te plooien voor de chantage van Electrabel.

Enkele dagen later valt de beslissing: de regering plooit opnieuw voor de nucleaire lobby. Tihange 1 tien jaar langer open houden is onverantwoordelijk en gevaarlijk. De economische relance wordt afgeremd en de uitpuilende schatkist van de nucleaire operatoren verder aangevuld.

Wordt vervolgd.

Kernenergie is helemaal geen oplossing, ervan afstappen is de enige mogelijke oplossing