Ups and Downs

China op de goede weg?

UP - In zijn laatste vijfjarenplan uit 2011 stelt China de prioriteit voorop om het aandeel energie uit fossiele brandstoffen in zijn energievoorziening te beperken. Dat is goed nieuws uit dit land waar de economie nog altijd sterk afhankelijk is van steenkool. Concreet stemt de
Chinese doelstelling voor de productie van hernieuwbare energie voor 2020 overeen met die van België (ongeveer 13% van het uiteindelijke energieverbruik). Op dit vlak wordt het misschien tijd dat Europa China niet langer met de vinger wijst...

Minder vleesverbruik in België

UP - Voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is het gemiddelde vleesverbruik in België in 2011 gedaald. Maar het bedraagt nog altijd 22,6 kg per jaar en per inwoner. Wereldwijd is veeteelt goed voor ongeveer 18% van de totale uitstoot van broeikasgassen.

Groene stroom schept banen

Volgens een nieuwe publicatie van Greenpeace en EREC, de koepel van de sector van de hernieuwbare energie, zou Europa tegen 2050 kunnen beschikken over een energiesysteem dat haast volledig berust op hernieuwbare energiebronnen. Dat zou een half miljoen banen kunnen
opleveren in de Europese energiesector.

Noordpool smelt weg

DOWN - In 2012 slonk de ijskap aan de Noordpool tot de kleinste omvang sinds het begin
van de satellietmetingen. Paradoxaal genoeg was het ijs aan de Zuidpool in 2012 net bijzonder uitgestrekt... Ondanks de wereldwijde klimaatopwarming zijn de gevolgen dus niet noodzakelijk overal op dezelfde manier merkbaar.

Groene long in slechte staat

DOWN - Volgens het wetenschappelijk tijdschrift Nature zou het Amazonegebied weldra een netto CO2-emissie kunnen bereiken. Dat betekent concreet dat er meer CO2 vrijkomt in de atmosfeer (vooral door de ontbossing) dan er door de bomen wordt opgeslorpt. Deze ‘long’
verkeert dus in slechte gezondheid.

Qatar grootste uitstoter

DOWN - België staat op de 32ste plaats op het vlak van CO2-uitstoot per inwoner. De Belg stoot twee keer zoveel uit als een Chinees en half zoveel als een Amerikaan. De cijfers houden enkel rekening met de CO2 uitgestoten voor de productie van onze goederen bij ons. Onderzoekscentrum Factor-X berekende dat onze uitstoot tot 16 keer hoger zou liggen als we ook de CO2 meerekenen voor onze goederen die in het buitenland worden geproduceerd.

Onze klimaatexpert, Arnaud Collignon, was in Qatar om de klimaatonderhandelingen te volgen. Lees zijn blog.