Verbreding Ring nog niet van de baan

De verbreding van de Brusselse ring kan het verkeer doen toenemen met 54.000 extra auto’s per dag.

De verbreding van de Brusselse ring kan het verkeer doen toenemen met 54.000 extra auto’s per dag.

© Greenpeace

Ver van de mediadrukte lopen sommige dossiers gewoon door. Zo ook het megaproject voor de verbreding van de Brusselse ring, dat kan rekenen op de steun van de Vlaamse regering.

De voorbije maanden was er veel aandacht voor het pijnlijke dossier van de Belgische kerncentrales, banenverlies in verschillende bedrijven en ook de verschuiving van ministerportefeuilles na de gemeenteraadsverkiezingen. Maar achter de schermen en ver van de camera's is er ook schot gekomen in het dossier van de Brusselse ring.

Het vooruitzicht van 25.000 auto's extra per dag op het noordelijk deel van de Ring vormde duidelijk geen bezwaar voor de Vlaamse overheid, die een milieuvergunning moest toekennen voor het geplande winkelcentrum Uplace. Die vergunning is intussen verleend, ondanks het verzet tegen dit klimaatonvriendelijke project. Uplace wordt immers hoofdzakelijk een autolocatie.

Toch is deze beslissing verrassend, omdat niet alleen organisaties als Greenpeace zich tegen het project hadden verzet. Ook Unizo, de beroepsfederatie van kleine en middelgrote ondernemingen in Vlaanderen, en steden als Leuven en Vilvoorde gaven blijk van gezond verstand. Zij probeerden allemaal – tevergeefs – te vermijden dat Brussel en omgeving verstikt raken. Het zou immers verstandiger zijn om zulke shoppingcentra in te planten op plaatsen die ook goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer...

Gerechtelijke actie

De beslissing in het dossier Uplace heeft ons ertoe aangezet om naar de rechtbank te stappen. De klacht die we samen met anderen hebben ingediend, ligt nu bij de Raad van State. Uplace mag in principe beginnen bouwen, maar investeerders zullen heel omzichtig te werk gaan en de gerechtelijke uitspraak afwachten voor ze hun portefeuille bovenhalen...

Een echt duurzame mobiliteit is cruciaal om het hoofd te bieden aan de klimaatverandering

En misschien past het toekennen van de milieuvergunning wel in een bredere ambitie van de Vlaamse regering: wellicht kunnen die 25.000 extra auto's per dag ten noorden van Brussel de geplande verbreding van de Brusselse ring iets makkelijker rechtvaardigen. Zijn onze politici echt zo cynisch?

54.000 extra auto's

De verschillende onderzoeken die zijn verschenen over de mobiliteit op en rond de Brusselse ring stellen allemaal dat de plannen van de Vlaamse regering geen passend antwoord bieden voor de files. Met andere woorden: extra rijstroken zullen er niet voor zorgen dat er minder lang aangeschoven wordt. Integendeel, volgens de mobiliteitsstudie in opdracht van de regeringvalt er 33% bijkomend verkeer te vrezen op de Ring. Dat zijn zomaar eventjes 54.000 auto's per dag extra op een bredere ring!

Die toename valt onder andere te verklaren door de rampzalige beslissingen op het vlak van ruimtelijke ordening, zoals het project Uplace, maar ook door het bekende 'aanzuigeffect': extra rijstroken zullen nog meer verkeer aantrekken. Al na enkele jaren zal het verkeer weer vast komen te zitten op de Ring en zullen de automobilisten opnieuw sluipwegen zoeken. Op termijn kunnen we dus een ongewijzigde of zelfs slechtere situatie verwachten op de Ring en een aanzienlijke toename van het verkeer in de omliggende wijken. En een betere luchtkwaliteit of een bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering mogen we duidelijk ook vergeten!

Begin 2013: nieuwe ontwikkelingen

Het dossier van de Ring komtbegin 2013 weer in de schijnwerpers komen . We weten momenteel nog niet wat dan de houding zal zijn van de partijen die zich in het dossier Uplace strijdbaar hebben opgesteld: Unizo, de gemeente Vilvoorde of een politieke partij als de sp.a. Zullen zij mee aan de kar trekken om te komen tot een drastische herziening van het project van de Vlaamse regering? We zullen het binnenkort weten.

Erg belangrijk is natuurlijk de weigerachtige houding van het Brussels Gewest tegenover de verbredingsplannen. Het gewest is geen vragende partij voor een auto-inferno in zijn achtertuin, dat bovendien volledig in strijd is met de aangekondigde doelstelling om het verkeer in Brussel met 18 procent te verminderen. Het valt moeilijk te zeggen of de gemeenteraadsverkiezingen van oktober iets zullen veranderen.

Wij blijven dit dossier in elk geval aandachtig volgen en zullen niet nalaten om erop te wijzen dat het recept van de Vlaamse regering rampzalig is. Wij zullen er alles aan doen tot échte en klimaatvriendelijke oplossingen voor de files te komen.