Ooit moeten we rekenschap afleggen aan onze kinderen

Pierre: "Wanneer ik actievoer voor het milieu, denk ik in de eerste plaats aan de kinderen..."

Pierre: "Wanneer ik actievoer voor het milieu, denk ik in de eerste plaats aan de kinderen..."

Greenpeace/Dirven

Tijdens zijn vrije tijd probeert Pierre de mensen uit zijn buurt te overtuigen om voor groene stroom te kiezen.

Wat kan jij doen? Doe mee met onze campagnes!


Greenpeace organiseerde een campagne voor groenere en goedkopere stroom. Waarom heb jij daaraan deelgenomen?

Heel eenvoudig: omdat iedereen daarbij wint. Het duurt maar enkele minuten om je in te schrijven op een website.En dankzij dat eenvoudige gebaar kun je genieten van goedkopere en groenere stroom. Kortom je spaart geld én je helpt dingen in beweging brengen. We horen zo vaak spreken over grote topconferenties voor het klimaat.Volgens mij wordt daar vooral veel gepraat, maar weinig echt gedaan. Hier had ik de kans om iets concreets te doen.

En je hebt ook de mensen in je omgeving warm gemaakt voor dit onderwerp?

Ja, ik heb het materiaal van Greenpeace aangevraagd,onder andere folders met uitleg over de campagne. Die heb ik uitgedeeld aan mijn buren, aan winkeliers, in de crèche
van mijn dochter... Ik heb veel met de mensen rondom mij gesproken en zelfs een informatiebijeenkomst belegd in mijn gemeente.

En hoe waren de reacties?

Het is niet gemakkelijk om de mensen aan te spreken! De reacties waren heel divers. Sommigen waren wantrouwig, anderen onverschillig. Maar het is wel duidelijk dat het
argument dat mensen geld kunnen sparen in deze tijd van crisis beter werkt dan dat ze iets kunnen doen voor onze planeet. Ik begrijp die reacties: besparingen raken ons rechtstreeks en handelen voor de planeet is abstracter. De mensen voelen zich machteloos, ze hebben de indruk dat anderen het in hun plaats zullen doen. Sommige reacties gaven me dan wel weer goede moed. Ik woon in Matonge, de Afrikaanse wijk van Brussel. Ik heb uitstekende contacten gehad met Afrikaanse moeders. Zij waren ongelooflijk bewust en hebben me aangemoedigd om mijn actie voort te zetten.

Wat heeft je ertoe aangezet om van deur tot deur te gaan?

Dat komt zonder enige twijfel omdat ik zelf een kind heb.Mijn dochter gaat naar de crèche. Als ik haar ga brengen of halen en ik zie al die onbezorgde gezichtjes, vraag ik me af: “Welke planeet gaan wij hun eigenlijk nalaten?” Ik kan gewoon niet onverschillig blijven als ik denk aan de toestand van onze planeet. Al die kleintjes zullen opgroeien en ons rekenschap vragen. Wat gaan we dan zeggen? Dat we het niet wisten? Dat is al te gemakkelijk!

 "Mobiliseren is mijn manier om iets te doen voor het milieu"

Zijn er nog andere thema’s waarvoor je de mensen in je wijk zou willen mobiliseren?

Waarom niet, op voorwaarde dat het gebeurt in het kader van een gezamenlijke actie. Dat is belangrijk. Individueel actie voeren is geen goede aanpak volgens mij. In dit geval liep ik wel alleen op straat, maar ik kon volledig rekenen op de menselijke en logistieke steun van Greenpeace. Dat is trouwens ook de reden waarom ik mij heb aangesloten bij Greenpeace. Ik neem deel aan acties, ik sensibiliseer de mensen voor de verschillende campagnes. De organisatie is trouwens van plan om het aspect ‘mobilisatie’ uit te breiden. In mijn ogen is dat van essentieel belang.

 

Pierre Fuzio

Naam:

Pierre Fuzio

Leeftijd:

37 jaar

Beroep:

lesgever communicatie

Hobby's:

fotograferen, koken

Ligt de campagne voor milieuvriendelijke energie je bijzonder nauw aan het hart?

Alle campagnes van Greenpeace liggen me nauw aan het hart. Maar het klopt wel dat ik bijzonder gevoelig ben voor de energiecampagne. Ik ben opgegroeid in Luxemburg, dicht bij de Franse kerncentrale van Cattenom. Die heeft heel wat onrust gewekt bij de bevolking...