Rijden we het klimaat in de vernieling?

Van Rusland over Australië tot in de VS: iedereen vraagt dat de Vlaamse minister voor Mobiliteit, Hilde Crevits, eindelijk haar nek uitsteekt.

Van Rusland over Australië tot in de VS: iedereen vraagt dat de Vlaamse minister voor Mobiliteit, Hilde Crevits, eindelijk haar nek uitsteekt.

Greenpeace

In 2013 staan er verschillende megaprojecten op stapel die ook een impact zullen hebben op het klimaat. Onze aandacht gaat in de eerste plaats naar de verbreding van de Brusselse ring.

Uitbreiding ring: Nee Stuur een mail naar de minister


Een ding is zeker: deze projecten vallen niet te rijmen met de klimaatverplichtingen van ons land. Bovendien heeft dit gevolgen voor de hele planeet. Daarom heeft Greenpeace een video gemaakt met stemmen uit de hele wereld, gericht aan Vlaams mobiliteitsminister Hilde Crevits. De mensen die haar toespreken komen uit Indonesië, de Filipijnen, Brazilië, de VS, Groot-Brittannië, Zuid-Afrika en Australië. De clip wijst op de harde realiteit die de klimaatverandering vandaag al is voor miljoenen mensen.

De Vlaamse regering moet binnenkort belangrijke beslissingen nemen over de verbreding van de Brusselse ring en de Oosterweelverbinding in Antwerpen. De mobiliteits- en milieustudies die op tafel liggen bij de Vlaamse regering tonen aan dat er voldoende alternatieven bestaan: optimalisatie van het openbaar vervoer, fietspaden, een kilometerheffing,...

Het opstapelen van negatieve beslissingen voor het klimaat is een slechte zaak voor de hele planeet.

Het is noodzakelijk dat de Vlaamse regering voor dergelijke oplossingen kiest. “We hebben te maken met een klimaatcrisis zonder voorgaande en toch doet de Vlaamse regering alsof haar neus bloedt”, zegt Joeri Thijs van de klimaatcampagne van Greenpeace. “Vlaanderen mag niet langer wegkijken en een klimaatschadelijk beleid blijven voeren. Het voorstel voor extra rijstroken is een valse oplossing. Op termijn zorgt dit enkel voor meer verkeer en meer CO2, terwijl we net moeten werken aan het terugdringen van broeikasgassen.”

Greenpeace vraagt aan de politici om rekening te houden met de klimaatimpact bij hun beslissing. De transportsector is de enige waarvan de uitstoot van broeikasgassen nog stijgt.