Ups and Downs

Energie-efficiëntie bevorderen...

UP - Kernreactoren met scheurtjes die stilliggen, reactoren die moeten sluiten in 2015, strenge winters en een vraag naar elektriciteit die de hoogte inschiet tijdens de piekuren... Dreigt België bevoorradingsproblemen te krijgen? Neen, zo lang het land de situatie maar goed aanpakt.

UP - Greenpeace heeft de regering enkele tips gegeven van goudaders die ze kan aanboren. Eén daarvan is een efficiënt energieverbruik. Een nieuw onderzoek van het bureau 3E komt tot onweerlegbare conclusies: op korte termijn kan energie-efficiëntie een voldoende stroomtoevoer garanderen.

UP - Zonder volledig te willen zijn, peilde het onderzoek naar besparingen die mogelijk zijn door het gedrag van drie sectoren licht te veranderen: de gezinnen, de dienstensector en de industrie. Die aanpassingen alleen kunnen een verbruik van 1.116 megawatt uitsparen. Dat stemt overeen met de productie van de kernreactoren van Doel 1 en Doel 2.

UP - Concreet zijn al grote besparingen mogelijk door de elektrische verwarmingstoestellen van gezinnen gedeeltelijk te vervangen en door een efficiënte verlichting van gebouwen uit de dienstensector!

UP - Een ruimer onderzoek van enkele jaren geleden had al aangetoond dat we elk jaar 9,5 miljard kWh kunnen besparen – dubbel zoveel als de cijfers in het onderzoek van 3E. Het is dus bewezen dat een efficiënt energieverbruik reusachtige mogelijkheden biedt. Waarom negeert de regering dat dan?

... om uit kernenergie te stappen!

DOWN - De inwoners van België zijn onvoldoende beschermd tegen de gevaren van kernenergie. Ons landje is niet alleen een van de landen met het grootste aandeel kernenergie ter wereld, maar het is ook een van de enige waar de kerncentrales zich zo dicht bij grote steden bevinden. In een straal van 30 km van Doel en Tihange wonen
respectievelijk 1,5 miljoen en 840.000 mensen.

DOWN - Volgens het federaal nucleair noodplan zullen bij een ramp enkel de personen die in een straal van 10 km wonen, worden geëvacueerd. Daardoor zijn bijvoorbeeld de inwoners van Antwerpen uitgesloten, want die wonen op 12 km van Doel, en ook die van Luik, op 22 km van Tihange.

DOWN - We herinneren er even aan dat bij de ramp in Fukushima mensen werden geëvacueerd die op meer dan 80 km van de getroffen reactor woonden. Het is een illusie om te geloven dat ‘een Fukushima’ in België uitgesloten is.

DOWN - Het is de hoogste tijd om het nucleaire noodplan te actualiseren. Concreet moet het hele Belgische grondgebied worden beschouwd als potentieel nucleair nood- en interventiegebied. En er moeten maatregelen komen om de evacuatie, de opvang en de herhuisvesting van honderdduizenden mensen zo goed mogelijk te organiseren indien het ondenkbare zou gebeuren.

DOWN - Nog een dwaasheid: terwijl de regering nalaat om haar burgers naar behoren te beschermen, overweegt zij om gevaarlijke en gebarsten reactoren weer op te starten... Dat is schuldig verzuim!