Greenpeace sleept regering voor rechter

Eloi Glorieux : "Doel 3 en Tihange 2 heropenen is onaanvaardbaar"

Eloi Glorieux : "Doel 3 en Tihange 2 heropenen is onaanvaardbaar"

Tim Dirven

De regering gaf half mei groen licht voor de heropstart van de kernreactoren van Doel 3 en Tihange 2. Greenpeace besloot om de regering officieel te dagvaarden.

Eloi Glorieux : "In en rond België tellen we maar liefst 21 nucleaire reactoren, en nergens anders ter wereld zijn die zo dicht gevestigd bij grote bevolkingscentra.

 Je zou dan verwachten dat onze regering haar bevolking beschermt tegen “het ondenkbare”, zeg maar een ernstig nucleair ongeval. Niet dus.

De bestaande nucleaire nood- en interventieplannen zijn hopeloos verouderd en bieden geen afdoend antwoord op de noodzakelijke evacuatie, opvang en herhuisvesting van de honderdduizenden gezinnen die in de buurt van een kerncentrale wonen.

De regering heeft geen lessen getrokken uit de dramatische ervaringen van Fukushima. Ze kan zich nochtans niet langer verbergen achter de illusie dat een ernstige kernramp in een kerncentrale van het westerse type niet mogelijk is. Het Duitse Max Planck Instituut berekende dat de kans op een ernstige kernramp 200 keer hoger ligt dan vóór de catastrofe in Fukushima werd ingeschat. Met het huidige aantal kerncentrales in de wereld verwacht men om de 10 à 20 jaar een ernstige nucleaire ramp.

Ondanks dat is de nucleaire noodplanning in ons land totaal ondermaats. Als reactie op dit schuldig verzuim heeft Greenpeace een gerechtsdeurwaarder opdracht gegeven een officiële ingebrekestelling aan de regering over te maken, wegens nalatigheid om de bevolking te beschermen tegen de impact van een grote kernramp.

We hadden verwittigd: Indien de regering zich niet in regel stelt of maatregelen neemt om het nucleaire risico nog te verhogen – zoals het heropstarten van de reactoren Doel 3 en Tihange 2 met duizenden scheurtjes in hun reactorvat  – dan zal Greenpeace verdere juridische stappen ondernemen en de regering effectief dagvaarden."

 

LAATSTE ACTU

De noodplannen werden niet geactualiseerd. Maar er is nog meer...

Op 17 mei overhandigde het FANC zijn eindconclusies en aanbevelingen inzake de veiligheidstoestand van Doel 3 en Tihange 2 aan de regering. Deze nam er acte van en gaf groen licht voor de heropstart van beide reactoren. Greenpeace vindt dit geen verstandige beslissing. Tenslotte is er, na een jaar van onderzoek, tests en evaluaties, nog steeds geen wetenschappelijke eensgezindheid over de vraag of het verantwoord is deze reactoren opnieuw op te starten. Naast het FANC zijn er namelijk een aantal andere gerenomeerde experten die openlijk pleitten voor het definitief gesloten houden van beide reactoren. In zo'n situatie mag de regering geen risico nemen en moet ze vanuit een algemeen maatschappelijk belang deze gebrekkige reactoren sluiten.

Daarom heeft Greenpeace de regering nu ook officieel laten dagvaarden. We vragen aan de rechter om de regering te verplichten om een geactualiseerd nucleair noodplan op te stellen, dat lessen trekt uit de ervaringen in Fukushima.