Jaarrapport 2012

Foto: militant in de Noordpool, tegen oliebedrijven.

Foto: militant in de Noordpool, tegen oliebedrijven.

Hier vind je onze cijfers voor 2012. Op www.greenpeace.be vind je een volledig overzicht.

Om zijn volledige onafhankelijkheid te behouden,aanvaardt Greenpeace uitsluitend giften van zijn sympathisanten, en geen subsidies of sponsoring door bedrijven. We vragen financiële steun aan donateurs op een manier die volledig strookt met de deontologische code van de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving (VEF).

Dat houdt in dat we onze sympathisanten, medewerkers en personeelsleden minstens jaarlijks inlichten over het gebruik van onze financiële middelen. Een onafhankelijke revisor controleert onze jaarrekeningen.

Om onze CO2-uitstoot zo veel mogelijk te beperken, zijn het uitgebreide financiële rapport en het verslag van onze revisor beschikbaar op www.greenpeace.be. Voor de geïnteresseerden zonder internettoegang, zijn deze rapporten ook op eenvoudig verzoek in gedrukte versie verkrijgbaar via het nummer 02/274.02.00

Inkomsten, uitgaven & eindresultaat

In 2012 ontvingen we meer geld uit giften, maar beduidend minder uit legaten van sympathisanten die Greenpeace in hun testament hadden opgenomen (al moet hierbij worden opgemerkt dat het bedrag van legaten in de voorbij twee jaar uitzonderlijk hoog lag).

In 2012 ging 63% van alle middelen naar onze campagnes, en vooral die rond klimaat en energie.

De balans heeft een negatief resultaat van 1.048.332 euro, zoals voorzien in de begroting. We hebben immers een aanzienlijk deel van de legaten uit de voorbije jaren gespendeerd, zoals de erflaters dat gewild hebben.


Milieu-impact

Sinds 2007 meten we ons energieverbruik, brengen we onze beroepsmatige verplaatsingen in rekening en kijken we naar onze verschillende gedrukte publicaties om de CO2-uitstoot van onze werking te berekenen.

Papier voor de publicatie van onze rapporten en magazines blijft veruit de grootste milieuimpact van onze organisatie.

De winter van 2012 was niet uitzonderlijk zacht, waardoor ons gasverbruik opnieuw op een normaal peil is beland. Ondanks het intensieve gebruik van videoconferentie tussen de kantorenvan Greenpeace wereldwijd, zijn onze professionele verplaatsingen in 2012 gestegen, vooral door onze toegenomen participatie aan de campagnes tegen ontbossing in Indonesië en het Congobekken.