Leef mee...

Frederic Diependaele, verantwoordelijk voor het programma Testamenten

Frederic Diependaele, verantwoordelijk voor het programma Testamenten

Greenpeace/Dirven

Een testament opstellen ten voordele van Greenpeace biedt ons de mogelijkheid om ook morgen onze taak voort te zetten. Ontmoeting met Frederic Diependaele, verantwoordelijke Testamenten voor Greenpeace België.

Infosessie testamenten op 23 oktoberIs het niet eerder ongebruikelijk om bij het opstellen van een testament te denken aan een organisatie als Greenpeace?

Neen, het concept raakt steeds meer ingeburgerd bij ons en steeds meer mensen stellen trouwens dergelijke vragen…

Waarom zou iemand Greenpeace opnemen in zijn testament?

Onze sympathisanten hebben vertrouwen in Greenpeace. Dat is vaak de belangrijkste reden om ons op te nemen in hun testament

De mensen die daartoe beslissen, steunen ons soms al een hele tijd. Zij hebben vertrouwen in de manier waarop we werken, in de methodes die we hanteren en in de resultaten die we regelmatig bereiken. Veel van die mensen zijn ook blij dat hun steun niet zal stoppen als ze overlijden. Sommigen zitten in een andere situatie. Zij kunnen ons als het ware niet sponsoren tijdens hun leven, maar hebben ons al laten weten dat ze Greenpeace hebben opgenomen in hun testament.

Voor ons is die steun van essentieel belang, aangezien wij voor onze werking volledig onafhankelijk zijn van de politieke wereld en het bedrijfsleven. Bovendien is die onafhankelijkheid ook een van de redenen waarom de mensen ons vertrouwen. We mogen ook niet vergeten dat wij op lange termijn werken, zowel als we proberen de klimaatverandering af te remmen of als we werken aan de bescherming van de oceanen. Als we weten dat er een testament bestaat, kunnen we ons werk beter plannen.

Frederic Diependaele

Naam:

Frederic Diependaele

Leeftijd:

36 jaar

Functie:

verantwoordelijk voor het programma 'Testamenten'

Zijn er al veel mensen die de stap hebben gezet?

Dat valt moeilijk te zeggen, omdat we niet altijd vooraf op de hoogte zijn. Wij ontvangen verscheidene dossiers per jaar, maar in sommige gevallen waren wij niet op de hoogte van de beslissing van de erflater! En dat is ook volledig gerechtvaardigd. Het opstellen van een testament is een privéaangelegenheid. Maar natuurlijk zijn wij heel blij als we een telefoontje krijgen van iemand die heeft beslist – of van plan is – om Greenpeace op te nemen in zijn of haar testament. In die gevallen knopen wij een echte relatie aan met de betrokken persoon en worden we zijn of haar bevoorrechte contactpersoon. Meestal proberen we die mensen ook een keer te ontmoeten om hun plannen te bespreken en zo goed mogelijk op hun vragen te antwoorden. Dat kan zowel in onze kantoren als bij de mensen thuis of op een andere locatie van hun keuze. Dat gesprek is uiteraard niet verplicht en verbindt ook tot niets. Indien de betrokkene dat wenst, kunnen we hem of haar ook in contact brengen met een notaris die vertrouwd is met vragen over erflating aan ngo’s.

Is de procedure op zich ingewikkeld?

Alles hangt ervan af hoe complex het dossier is. In elk geval moet de kandidaaterflater een overzicht opstellen van zijn bezittingen. Verder moet hij zich de volgende vragen stellen: wat laat ik na? Aan wie? En natuurlijk is het altijd beter om aan te kloppen bij een notaris: die is het best geplaatst om advies te geven.

Zijn het meestal mensen zonder kinderen of naaste verwanten die beslissen om hun bezittingen na te laten aan Greenpeace?

Inderdaad, vaak houden die mensen van het idee dat wat zij nalaten zal worden gebruikt volgens de waarden die zij koesterden tijdens hun leven. In dat geval is het zeker zinvol om een of meer ngo’s op te nemen in een testament. Het gebeurt ook dat de erflater kinderen heeft. Hij kan ze niet onterven, omdat zij wettelijke erfgenamen zijn en dus recht hebben op een deel dat is voorzien door de wet. Maar hij kan wel beslissen, vaak met instemming van zijn naasten, om een deel van zijn eigendom af te staan aan een ngo als Greenpeace. Kiezen voor een solidair testament is in zekere zin ‘meeleven’…

Hebben de mensen die al een testament hebben opgesteld een groot vermogen?

Niet noodzakelijk. Alle bedragen zijn welkom. De kleinste bedragen krijgen we meestal via een duolegaat.

Wat is zo’n duolegaat precies?

De successierechten gelden per schijf van het bedrag en zijn hoger naarmate de verwantschapsband minder nauw is. Uiteindelijk kunnen ze heel hoog oplopen. Als iemand zijn petekind in zijn testament wil opnemen, kunnen de successierechten op de laatste schijf tot 80% bedragen als die persoon in het Waals of Brussels Gewest woont. Dat heeft duidelijk al heel wat mensen ontmoedigd. Maar hier biedt het duolegaat een oplossing. Het principe is eenvoudig: je verdeelt het bedrag dat je wilt nalaten aan je petekind tussen hem of haar en Greenpeace, dat in ruil daarvoor alle successierechten moet betalen. Uiteindelijk heeft iedereen daar voordeel bij: zowel het petekind als Greenpeace.

Wat doen jullie concreet met het geld dat binnenkomt via een testament?

Zowel de legaten die we ontvangen bij testament als de giften die we bij leven van mensen krijgen worden grotendeels gebruikt voor onze belangrijkste campagnes: de ontwikkeling van hernieuwbare energie, het behoud van bossen en oceanen en de bescherming van de Noordpool. Het is ook duidelijk dat de grote uitdagingen verschuiven, wat betekent dat we een deel van onze middelen inzetten voor de bescherming van het leefmilieu in de landen van het Zuiden – in China, India of Brazilië. Voor het welzijn van de hele planeet moeten we absoluut vermijden dat die landen ons ontwikkelingsmodel kopiëren. Het is nog niet te laat …

 

Geïnteresseerd?                                                                                                              

- Kom naar onze infosessie op 23 oktober

- Bestel onze speciale brochure ‘Leef mee’

- Neem contact op met Frederic Diependaele. Telefonisch op 02/274.19.33 of via frederic.diependaele@greenpeace.org