Visserijbeleid: belofte maakt schuld

De visserijhervorming zal deze artisanale vissers op Sicilië ten goede komen.

De visserijhervorming zal deze artisanale vissers op Sicilië ten goede komen.

Greenpeace/Moscia

Europa is van plan om zijn oceanen weer gezond te maken. Eind mei zijn de Europese instanties het eens geraakt over een gemeenschappelijk visserijbeleid. De hervorming zou volgend jaar in werking moeten treden en een duurzamer visvangst bevorderen.

In mei 2013 organiseerde Greenpeace een tournee in de belangrijkste Europese havens om de bevolking bij de campagne voor schone oceanen te betrekken. Zie de video.

Een van de prioriteiten van het Ierse voorzitterschap van de Europese Unie bestond erin de fakkel door te geven aan Litouwen met een akkoord over het gemeenschappelijk visserijbeleid op zak. Eind mei bereikte Ierland inderdaad zijn doel, want toen wisten de regeringen, de Europese Commissie en het Europees Parlement het verhoopte compromis te sluiten. Dat is alvast een belangrijke stap vooruit die weer snel meer vis in de Europese wateren moet laten zwemmen. Al is het natuurlijk wel jammer dat er totaal geen deadline is vastgelegd om te komen tot duurzame visbestanden.

De uitkomst is een compromis tussen het sterke en progressieve standpunt van het Europees Parlement en het veel zwakkere engagement dat de visserijministers wilden aanvaarden. Maar globaal genomen betekenen de nieuw afgesproken regels een echte vooruitgang”, meent Saskia Richartz, experte op het vlak van visserijbeleid binnen de Europese cel van Greenpeace.

Krachtlijnen van de hervorming

De nieuwe regels willen in de eerste plaats een eind maken aan de overbevissing in de Europese Unie. Dat is inderdaad vandaag nog altijd een probleem, want 80% van de visbestanden in de Middellandse Zee en 47% van de voorraden in de Atlantische Oceaan zijn overbevist. Daarom moeten de lidstaten vanaf 2015 quota voor een
duurzame visvangst opstellen, die rekening houden met ecologische, sociale en economische criteria.

Een andere belangrijke krachtlijn van de hervorming: het verbod om de vangst terug in zee te werpen, iets wat vandaag gebeurt met bijna een vierde van alles wat in de Europese Unie wordt bovengehaald. De vissen die opnieuw in zee belanden omdat ze te klein zijn of niet tot de juiste soort behoren, overleven dit meestal niet. De EU-staten zullen die verschrikkelijke verspilling voortaan moeten vermijden door hun vissers te verplichten om ten minste 95% van hun vangst aan land te brengen, volgens specifieke data voor de verschillende soorten vis. De soorten die niet te verkopen zijn, zullen toch moeten worden gelost en gebruikt voor andere doeleinden dan menselijke
consumptie, bijvoorbeeld voor de productie van diermeel.

 

De strijd is zeker nog niet gestreden

Met deze maatregelen komt de Europese Unie onmiskenbaar een stap dichter bij het einde van de overbevissing. De regeringen zullen aansporende maatregelen kunnen bieden aan vissers die afstappen van vernielende methodes zoals de sleepvisserij en de voorkeur geven aan selectievere en milieuvriendelijker vistechnieken”, aldus nog Saskia Richartz, die samen met sympathisanten van Greenpeace, andere ngo’s en vissers vier jaar lang de druk op de ketel heeft gehouden om deze hervorming mogelijk te maken. “Er was twee jaar politiek onderhandelen in Brussel nodig. Laten we hopen dat deze wijzigingen de regeringen aanzetten om meer aandacht te hebben voor de bescherming van de vissen en hun leefomgeving, maar ook om de regels te verstrengen voor de activiteiten van de vissers en de vissersboten.

De strijd voor een duurzame visserij gaat door!

De situatie evolueert in de goede richting, maar het werk, hoe geëngageerd ook, is zeker nog niet afgelopen: het politiek akkoord moet nog worden bekrachtigd en enkele technische details moeten nog worden uitgeklaard vooraleer de hervorming volgend jaar in werking kan treden. Het Litouwse voorzitterschap moet nu die de gunstige dynamiek voor de oceanen levend houden tot 1 januari 2014. Net als zijn Ierse voorganger heeft de Baltische staat de ratificering van het definitieve akkoord over het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid hoog op de agenda staan. “De regels zijn er nu, maar die zijn zeker geen doel op zich”, besluit Saskia Richartz. “Wij gaan nu alles in het werk stellen om de regeringen ook hun beloften te laten nakomen. De strijd voor een duurzame visserij gaat door!” Dat is alvast goed nieuws voor de consument, die zal kunnen rekenen op een aanbod van milieuvriendelijke kwaliteitsproducten.