Haitallisille biopolttoaineille katto

EU:n komissio esittää uudistuksia biopolttoainepolitiikkaan

Lehdistötiedote - lokakuu 17, 2012
Euroopan komissio on tänään tunnustanut viljelykasvipohjaisten biopolttoaineiden kielteiset vaikutukset ruoan hinnoille ja ympäristölle. Valitettavasti komission esitys ratkaisuiksi ongelmaan jää puolitiehen.

Ilmakuva plamuöljyviljelmiltä Indonesiasta. Viljelmät sijaitsevat orankien asuinalueilla Borneossa. 6.7.2010 © Ardiles Rante / Greenpeace

 
 “EU on vuosia kannustanut käyttämään biopolttoaineita, joiden päästöt ovat itse asiassa pahemmat kuin fossiilisen öljyn. Vaikka komission viesti on selvä – jatkossa kannustetaan jätepohjaisia biopolttoaineita – on epäselvää, kuinka tehokkaita nämä kannustimet voivat olla kun kestämättömiä, halpoja viljelykasvibiopolttoaineita voidaan edelleen silti käyttää”, sanoi Greenpeacen metsäkampanjavastaava Sini Harkki

Komission esityksen oli tarkoitus tuoda ratkaisu biopolttoaineiden epäsuorien maankäyttövaikutusten [1] päästöjen laskemiseen EU:n uusiutuvan energian ja polttoaineiden laatudirektiivien osana. Tämä olisi ollut erittäin tärkeää, sillä juuri epäsuorat päästöt romuttavat monien tyypillisimpien biopolttoaineiden päästövähennykset ja nostavat ne jopa fossiilisia haitallisemmiksi. 

Komissio ei kuitenkaan onnistunut sopimaan epäsuorien maankäyttöpäästöjen huomioimisesta. Sen sijaan komissio ehdottaa kattoa viljelykasvipohjaisille biopolttoaineille. Tästä lähtien nämä biopolttoaineet voivat kattaa korkeintaan viisi prosenttia liikenteen energiankäytöstä. Jäsenmaiden tulee kattaa kymmenen prosenttia liikenteen energiankäytöstä uusiutuvalla energialla vuoteen 2020 mennessä. Käytännössä ehdotus jäädyttäisi viljelykasvipohjaisten biopolttoaineiden käytön nykytasolle, minkä katsotaan riittävän turvaamaan jo tehdyt investoinnit.

Esitys sisältää myös uusia kannustimia kestäville jätepohjaisille biopolttoaineille. ”Jatkossa Suomessakin tulisi panostaa juuri jätepohjaisiin biopolttoaineisiin ja biokaasuun, sillä nämä tarjoavat parhaat päästövähennykset eivätkä kilpaile ruoantuotannon kanssa. Lisäksi tarvitaan parannuksia liikenteen energiatehokkuuteen ja joukko- ja raideliikenteeseen. Henkilöautokantaa tulisi sähköistää pian”, sanoo Harkki.

Lisätiedot:
Sini Harkki, metsäkampanjavastaava, puhelin 050 582 1107
Juha Aromaa, viestintäpäällikkö, puhelin 050 369 6202

[1] EU:n biopolttoainekäytöstä noin 80 prosenttia on biodieseliä, josta valtaosa tehdään kasviöljyistä. Näiden käyttö biopolttoaineeksi kilpailee ruoantuotannon kanssa ja siirtää ruoantuotantoa toisaalle. Uutta viljelymaata raivataan usein tropiikissa, mikä tuhoaa metsiä, savannia ja turvemaita. Tästä aiheutuu miljoonien tonnien kasvihuonekaasupäästöt, jotka uhkaavat kääntää EU:n biopolttoainepolitiikan päästöjen vähentäjästä niiden lisääjäksi. Tieteellinen tieto biopolttoaineiden epäsuorista maankäyttövaikutuksista on vankkaa ja niiden merkitys näkyy myös komission tilaamissa taustaselvityksissä, jotka suosittelevat vaikutusten tarkempaa laskentaa.