Milieuorganisatie Greenpeace heeft een verdachte lading exotisch hout laten blokkeren in de Antwerpse haven. Het hout is afkomstig van het Chinese houtkapbedrijf Wan Chuan Timber Sarl (WCTS) dat aan destructieve en illegale houtkap doet in het Gabonese regenwoud. Het risico is groot dat het om illegaal hout gaat. Greenpeace vraagt de overheid om onmiddellijk te onderzoeken of de Europese houtwetgeving werd geschonden. 

Een lading gezaagd padoekhout ligt momenteel in Antwerpen Linkeroever, op kaai 1333 van Antwerp Euroterminal. Aan het opschrift is duidelijk te zien dat het hout geproduceerd werd door WCTS. Dit Chinese bedrijf heeft een erg kwalijke reputatie omwille van flagrante schendingen van de boswetgeving en fiscale fraude. [1] De lading is het laatste deel van een grotere vracht hout die eind vorig jaar al werd ingevoerd en die vermoedelijk voor het grootste deel al op de Europese markt werd gebracht.. 

Wie deze lading WCTS-hout importeerde, moet nog formeel worden bepaald door de FOD Leefmilieu. De voorbije jaren hebben Belgische houthandelaren Exott en C.B.A. (Compagnie de Bois Anvers) hout van WCTS geïmporteerd. “Belgische houthandelaren die in zee gaan met WCTS leven volgens Greenpeace de Europese houtwetgeving niet na”, zegt Philippe Verbelen, expert Bossen bij Greenpeace. “Deze wet verplicht importeurs immers om grote voorzichtigheid aan de dag te leggen en alle noodzakelijke maatregelen te nemen om het risico op de invoer van illegaal gekapt hout te verkleinen. Wie handel voert met het gecontesteerde WCTS, treedt dit voorzorgsprincipe met de voeten. De wanpraktijken van het bedrijf zijn immers al jaren bekend.

Photo Greenpeace : Le chargement de bois scié gabonais produit par WCTS

De haven van Antwerpen staat al jaren bekend als draaischijf voor illegaal hout uit alle regio’s van de wereld. Bovendien startte de Europese Commissie in 2017 al een inbreukprocedure tegen ons land omwille van de erg lakse toepassing van de Europese houtwetgeving.

Greenpeace roept de Belgische overheid op tot onmiddellijke actie. “Sinds de inwerkingtreding van de Europese houtwet werden nog maar nauwelijks sancties uitgereikt ook al wordt er  nog regelmatig illegaal hout ingevoerd”, zegt Greenpeace bossen-campaigner Philippe Verbelen. “We eisen daarom dat de Belgische overheid deze lading vasthoudt,   een grondig onderzoek uitvoert naar de legaliteit van deze houtlading en de identiteit van de importeurs. Als blijkt dat de Europese houtwetgeving effectief werd overtreden, dient het resterende hout in beslag genomen te worden en de verantwoordelijke invoerder(s) gestraft.”  

Contact

Philippe Verbelen, Expert Bossen bij Greenpeace: 0496 161 586

Noten

  1. In maart 2019 publiceerde de Amerikaanse NGO Environmental Investigation Agency (EIA) een ophefmakend rapport over corruptie en illegale houtkap-praktijken door Chinese bedrijven zoals WCTS, in Gabon en de Republiek Congo. In mei 2019 publiceerde EIA ook een undercover video, waarin verschillende managers van WCTS vertellen over tal van illegale activiteiten die plaatsvinden in hun exploitaties in Gabon en hoe problemen met de overheid via corruptie geregeld worden.  In 2017 werd ook één van de managers van WCTS een tijdlang gearresteerd en werd het bedrijf voor de rechtbank gedaagd.