Vind jij het leuk om opgesloten te zitten in een metalen doos, alleen of met slechts een paar mensen? Ik niet. En als ik er dan nog bij vertel dat je dat drie jaar lang moet doen? Ik zeker niet! En toch is dat de gemiddelde tijd die een autobestuurder in België in het leven achter het stuur doorbrengt.

Autobedrijven en luchtvaartmaatschappijen pakken in hun reclame graag uit met het idee van vrijheid. Maar hun producten – mooie metalen dozen – zadelen ons op met een klimaatcrisis en een samenleving die individualisme, status en persoonlijke voldoening ruim laten voorgaan op wat het beste is voor de samenleving in haar geheel: de garantie van mobiliteit voor iedereen en sociale cohesie. 

Gedurfde voorstellen om het transport in de EU tegen 2040 koolstofvrij te maken
Mijn buurt op haar best: doe je mee?

Meer dan een vierde van de uitstoot van broeikasgassen in de EU is afkomstig van transport, en dan rekenen we nog niet eens de productie mee van de benzine en diesel die als brandstof dient voor de meeste Europese auto’s. En het is wellicht nog erger dat die uitstoot nog altijd eerder toe- dan afneemt: in 2017 lag de uitstoot van onze mobiliteit 28% hoger dan in 1990

In de nasleep van de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan investeren overheden momenteel miljarden euro’s – van ons belastinggeld – in autoproducenten en luchtvaartmaatschappijen. Die ons willen vasthouden aan verouderde en vervuilende technologie die de klimaatcrisis en de sociale crisis waar we voor staan alleen maar erger zullen maken. En die ondanks overheidssteun toch nog werknemers ontslaan. 

We staan op een kantelpunt: laat ons een andere afrit nemen en ons loswringen uit de greep van de autosector, de luchtvaart en de olie-industrie op de manier waarop we ons verplaatsen, om nog maar te zwijgen van hun verderfelijke reclame. Wij denken dat het mogelijk is om te komen tot een milieubewuster en eerlijker manier om onszelf en onze goederen te verplaatsen

Gedurfde voorstellen om het transport in de EU tegen 2040 koolstofvrij te maken

Door onze politici op te roepen om te investeren in ruimte voor de gemeenschap in plaats van in particuliere winst en door zelf goed geïnformeerde reiskeuzes te maken, kunnen we onze mobiliteit hervormen. Zo zullen we ons beter kunnen verplaatsen, elkaar meer kunnen ontmoeten, veel minder vervuilen, parkeerplaatsen vrijmaken voor buurten die ze gezamenlijk beter kunnen gebruiken en zorgen voor betere jobs.

Nieuw onderzoek van Climact en NewClimate Institute leert ons wat we moeten doen om het transport in de EU tegen 2040 koolstofvrij te maken.

We hebben een paar gedurfde voorstellen om dat op een sociaal rechtvaardige, milieuvriendelijke en collectieve manier te laten gebeuren:

Alle investeringen in onze mobiliteit, in het kader van de Europese en nationale corona-herstelplannen, moeten gericht zijn op meer treinen, fietsen en beter openbaar vervoer. Dat zal milieuvriendelijker alternatieven voor de auto en het vliegtuig toegankelijk maken voor iedereen en levert ook goede en duurzame jobs op.

Onze overheden moeten ook alle investeringen in luchthavens en snelwegen stopzetten en een einde maken aan belastingvoordelen die het (conventionele) wagenpark uitbreiden. Reddingsoperaties voor de industrie of geld voor herstel zijn enkel mogelijk wanneer ze bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast moeten we meer investeren in mensen dan in technologie, en ervoor zorgen dat zij die vandaag voor hun inkomen afhankelijk zijn van grootschalige vervuilende industrie de vaardigheden, de opleiding en de kansen krijgen om alternatieven te zoeken in bv. lokale coöperaties of sectoren die bereid zijn tot verandering.  

Om over te stappen van een mobiliteit gericht op het individu naar een mobiliteit die rekening houdt met de samenleving, is ook een verbod nodig op korteafstandsvluchten waarvoor een alternatief bestaat. Daarvoor moet meer worden geïnvesteerd in betaalbare en toegankelijke dag- en nachttreinen. Die kunnen stedelijke en landelijke gemeenschappen binnen landen en over de landsgrenzen heen met elkaar verbinden. Dat kan onder andere door een eind te maken aan de belastingvrijstelling die luchtvaartmaatschappijen genieten ten koste van de spoorwegen. 

Gedurfde voorstellen om het transport in de EU tegen 2040 koolstofvrij te maken

Auto’s met een verbrandingsmotor zijn stilaan ook een relikwie uit het verleden (ja, ook hybrides) en de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor of hybrides moet zo snel mogelijk en ten laatste tegen 2028 worden uitgefaseerd. 

Om dat te bereiken, zijn alle hens aan dek nodig. 

Hoewel veel van het zware werk moet gebeuren door de lokale, nationale en Europese leiders, zijn er ook bedrijfslobbyisten die hard hun best doen om hun zin te krijgen. Hier zijn een paar dingen die je kunt doen om ons te helpen om hun invloed te compenseren:

·      Maak of teken een petitie voor jouw lokale actie voor duurzame mobiliteit op 11m.be

·      Schrijf je politieke vertegenwoordigers aan en/of bel hen op. Vertel hen wat goede mobiliteit volgens jou inhoudt en vraag hen wat zij doen om onze mobiliteit te hervormen. Als ze overheidssteun bieden aan bedrijven, spreek hen daar dan op aan en zeg hun dat je dat niet zomaar zult aanvaarden!

·      Sluit je aan bij een lokale Greenpeace-groep die ijvert voor een betere mobiliteit in jouw gemeente of regio of sluit je aan bij andere lokale actiegroepen.

·      Raadpleeg een koolstofcalculator en houd bij hoeveel kilometers je aflegt, op welke manier je dat doet en welke uitstoot je daarmee veroorzaakt. Hier zijn een paar alternatieven.

Mijn buurt op haar best: doe je mee? Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube Pinterest Pinterest