De politieke malaise bij het vormen van een nieuwe federale regering lijkt stilaan – wie weet het nog? – voorbij. Maar terwijl de politiek zolang stil stond, draaide de wereld verder. De coronacrisis beheerst intussen ons leven, maar ook de klimaatcrisis toonde zich de afgelopen maanden overal ter wereld heel concreet: droogte, bosbranden, smeltende ijskappen en extreem weer. Het is daarom nu of nooit voor een ambitieuze federale klimaatregering.

Het is onvoorstelbaar hoeveel tijd verloren is gegaan sinds de verkiezingen in mei 2019. We zouden bijna vergeten dat honderdduizenden mensen de straat op kwamen voor het klimaat in de maanden voor we naar de stembus trokken. Duizenden klimaatjongeren spijbelden week na week om een voor hen leefbare toekomst en een ambitieus klimaatplan te eisen. 

Wij zorgden er de afgelopen weken voor dat de onderhandelaars die brede steun voor meer klimaatambitie niet vergeten. Want vandaag beheerst corona dan wel begrijpelijk de krantenkoppen, de klimaatcrisis is niet verdwenen. Ons land heeft meer dan ooit nood aan een daadkrachtige, breed gedragen regering om de hoognodige beslissingen te nemen die onze samenleving duurzamer, rechtvaardiger en socialer maken.

Zo hielden we via sociale media de onderhandelaars al een spiegel voor: hoe zullen zij in 2040 kunnen terugkijken op hun beslissingen vandaag? Verschillende onderhandelaars waaronder preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau antwoordden met een knipoog. Ze verzekerden ons dat klimaat hoog op hun agenda staat.

Vanochtend waren we al vroeg op pad om de posters van de coformateurs De Croo en Magnette aan de hoofdkwartieren van hun partijen te gaan ophangen. We willen immers zeker zijn dat ze onze boodschap gezien hebben. 

Intussen ontvingen de onderhandelaars ook al meer dan 5000 e-mails in hun inbox van burgers die via onze e-mail actie een ambitieuze klimaatregering eisen. 

Vorige week was er dan een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid in de neutrale zone aan het Koninklijk Paleis, toen de preformateurs daar arriveerden. Samen met de klimaatjongeren van Youth for Climate brachten we een duidelijke boodschap: Ons klimaat, uw mandaat!

Ten slotte werd er natuurlijk ook achter de schermen door onze experts inhoudelijke input geleverd voor een langverwacht regeerakkoord. Een nieuwe federale regering heeft een pak dringend werk op de plank. Een rechtvaardige heropbouw na de corona-crisis met investeringen die ook de klimaatcrisis aanpakken: in de energietransitie, in een duurzame mobiliteit, in het beschermen van onze biodiversiteit. Dit zijn de hoofdpunten die wij aan de federale onderhandelaars hebben meegegeven: 

  • Durf verder te kijken dan kleine aanpassingen aan het huidige model, maar investeer resoluut in een rechtvaardige, groene en door de gemeenschap geleide overgang naar een koolstofvrije economie, met een eerlijke fiscaliteit, hoogwaardige jobs en sterke openbare diensten.
  • Erken de dubbele crisis waarin we ons bevinden en maak van klimaatactie en bescherming van onze biodiversiteit een topprioriteit in alle beleidsdomeinen. Heb daarbij aandacht voor een eerlijke verdeling van de lasten en streef naar klimaatoplossingen die ten goede komen aan zo veel mogelijk mensen.
  • Bescherm mensen, natuur en planeet door de duurzame ontwikkeling van onze economie in lijn te brengen met de 1,5°C-doelstelling uit het Klimaatakkoord van Parijs, en in synergie met de natuur. Maak ook economische steunmaatregelen afhankelijk van de naleving hiervan.
  • Maak van België een pleitbezorger voor meer klimaatambitie en -actie op Europees niveau, met name door bij te dragen aan 65% CO2-reductie tegen 2030 en volledige klimaatneutraliteit tegen 2040. 
  • Bevestig de wettelijk vastgelegde kernuitstap tegen 2025 om de instroom op het net van hernieuwbare energie alle kansen te geven. Alleen zo kunnen we de nodige opschaling aan investeringen en projecten bereiken om onze economie duurzaam en koolstofvrij te maken.
  • Investeer in de mobiliteit van morgen door versneld af te stappen van fossiele voertuigen en alle prioriteit te geven aan klimaatvriendelijke alternatieven. 

Wij verwachten dat een nieuwe federale regering in de eerste honderd dagen van de legislatuur de klimaat-turbo aanzet. Europa heeft haar Green Deal in gang gezet en beslist de klimaatambities te verhogen. Ons land mag die boot niet missen. 

Genoeg getreuzeld, Avanti!

Teken onze petitie
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube Pinterest Pinterest