De apocalyptische beelden van de overstromingen in België en Duitsland hebben ons als milieuorganisatie diep geraakt. De menselijke tol is extreem zwaar. We willen eerst en vooral ons medeleven betuigen aan de families en vrienden van de slachtoffers.

Credits: Tim Dirven

Ook de materiële schade is groot. Duizenden gezinnen zagen in een paar minuten hun hele hebben en houden verdwijnen onder de golven. Boer.inn.en zagen hoe hun velden verwoest werden door het wassende water. 

We zijn solidair met alle mensen die lijden onder de gevolgen van de overstromingen. Zij moeten zo snel mogelijk geholpen worden. Wie zelf een steentje wil bijdragen, kan bijvoorbeeld hier terecht. 

De wetenschap waarschuwde ons hiervoor

Al in 1990 waarschuwde het eerste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de VN, dat de klimaatverandering zou leiden tot een toename van extreme weersomstandigheden, gaande van hittegolven over droogtes tot overstromingen.

Zeventien jaar geleden, in 2004, hebben verschillende wetenschappers, onder wie klimatoloog en voormalig voorzitter van het IPCC Jean-Pascal Van Ypersele, met de steun van Greenpeace, een studie gemaakt over de impact van de klimaatverandering in België. Een van de toen genoemde gevolgen is “dat het zeer waarschijnlijk is dat we vaker periodes van intense regenval zullen meemaken”.  De wetenschappers schreven in hetzelfde rapport dat uit studies over verschillende stroomgebieden in ons land blijkt dat het risico op overstromingen zal toenemen. 

Hier zijn we dan. De voorspellingen zijn uitgekomen. Als we onze kinderen en kleinkinderen deze hartverscheurende scènes zoveel mogelijk willen besparen, dan moeten we dringend in actie komen.  

Niets doen is alles veranderen

De wetenschap is hier duidelijk over. Als we willen vermijden dat de temperatuur meer dan 1,5°C stijgt, zoals overeengekomen in het klimaatakkoord van Parijs, dan moeten we onze uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen: in Europa moeten we tegen 2030 65% minder broeikasgassen uitstoten en tegen 2050 volledig koolstofneutraal zijn.

Dit behelst alle domeinen: van energie, over landbouw tot transport. Onze manier van leven moet veranderen. Onze samenlevingen moeten het tijdperk van klimaatneutraliteit aanvatten. Fossiele brandstoffen moeten in de grond blijven. Het pakket klimaatmaatregelen dat de Europese Commissie eerder deze week lanceerde, gaat in de juiste richting, maar is verre van voldoende. 

Zij die nog steeds alleen symptomen bestrijden, zonder de structurele oorzaken aan te pakken en zij die immobilisme verkiezen boven actie, zijn blind voor de realiteit. Niets doen voor het klimaat, zal duur uitvallen. Economen schatten de kosten van de gevolgen van de klimaatverandering op 1700 miljard euro in 2025. Daarbij wordt dan nog geen rekening gehouden met de menselijke verliezen. Vaak zijn het de meest kwetsbaren in de samenleving, die het hardst getroffen worden. 

Klimaatbeleid als nationale prioriteit

Het is de hoogste tijd dat onze politieke leiders, zowel federaal als regionaal, van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen een nationale zaak maken.  Wij verwachten van hen een vastberaden engagement en concrete acties die ons in staat stellen de kans op rampzalige weersomstandigheden te verminderen. Enkel een ambitieus en sociaal klimaatbeleid zal ons minder kwetsbaar maken voor de toekomst.

Update: Met een groepje werknemers en vrijwilligers zijn we naar de omgeving van Chaudfontaine gegaan om de handen uit de mouwen te steken en de slachtoffers een hart onder de riem te steken. Samen met hulpverleners hielpen we puin ruimen. Twee weken na de overstromingen is de schade nog altijd enorm, de effecten van deze ramp zullen nog lang voelbaar zijn. 

Samen stoppen we de vernietiging van ons leefmilieu Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube Pinterest Pinterest