Wil je meer doen?
Ik doe mee ×

2019 stond voor Greenpeace in het teken van opvallend milieuprotest, zoals de golf van verontwaardiging na de bosbranden in het Amazonewoud, de klimaatmobilisatie en de acties tegen de vervuiling met oude olieplatforms in de Noordzee. Bedankt aan iedereen die samen met ons op de barricade staat voor een groenere planeet. We overlopen nog even de strafste momenten van afgelopen jaar. Klaar?   

Ik steun Greenpeace

It’s getting hot in here…

2019 was zonder twijfel het jaar van het klimaat. In België en elders in de wereld kwamen jong en oud op straat om actie te eisen van hun politici.  

In januari waren we met zo’n 70.000 om in Brussel de regen en de koude te trotseren, voor een ambitieus klimaatbeleid. Daarna volgden kleinere klimaatmarsen elkaar op tot aan de verkiezingen. Op 24 mei werd op de site van Tour & Taxis in Brussel een groot feest georganiseerd als afsluiting van die vele maanden van betrokkenheid en inzet. BEDANKT!

In december blijft er helaas veel onduidelijkheid. Nog geen enkele partij heeft zich echt bereid getoond om in een federale constructie te stappen voor de vorming van een regering die het klimaat beschouwt als een echte prioriteit. We hadden gewaarschuwd: als het klimaatbeleid van de nieuwe federale regering na de verkiezingen niet blijkt te volstaan, zullen er nieuwe acties komen. Zo organiseerden we op 8 mei een mensenketting in Brussel (misschien was je één van de 2400 deelnemers?) en brachten we enkele dagen later ernst van de klimaatcrisis naar het hart van Europa: ‘Ons huis staat in brand’. 

COP blijkt flop

Gelijktijdig met onze actie was er de klimaattop in Madrid (COP25). Die kende een wel erg pijnlijke afloop. Voor de zoveelste keer werden de steeds talrijker en luider klinkende progressieve stemmen ondermijnd door de machtige lobbymachine van de fossiele industrie, die een ambitieus klimaatakkoord als een bedreiging ziet voor hun winst. 

Ook ons land moet dringend en consequent werken aan het verhogen van de ambitie. Terwijl de Waalse en Brusselse regering een positievere houding aannemen, blijft de Vlaamse regering koppig weigeren om enige klimaatambitie aan de dag te leggen. 2020 dient zich aan als een cruciaal jaar voor internationale klimaatactie…

Het Amazonewoud brandt

2019 werd ook getekend door verwoestende bosbranden in het Amazonewoud en de naburige Cerrado, een enorm biodivers savannegebied. In Brazilië telde tussen januari en augustus meer dan dubbel zoveel bosbranden in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De gevolgen voor de natuur en de inheemse bevolking zijn verschrikkelijk. 

Begin november kwamen enkele Braziliaanse inheemse leiders naar België. In het Europees en federaal parlement getuigden ze over de verwoesting van het Amazonewoud en de Cerrado en hoe hun rechten daardoor worden geschonden. De indianenleiders overhandigden ook onze petitie met meer dan 25.000 handtekeningen voor de bescherming van de Braziliaanse bossen aan enkele politieke vertegenwoordigers. Ze deden een prangende oproep aan België en aan Europa om een eind te maken aan de invoer van alle producten die voortvloeien uit de ontbossing en de schendingen van de mensenrechten. Daarbij gaat het vooral om soja. Dit gewas wordt bij ons vooral ingevoerd als veevoeder, maar de teelt ervan vreet aan het Amazonewoud en de Cerrado.

In actie op de Noordzee

Nog opvallend in 2019: de actie die onze Rainbow Warrior op zee voerde ter hoogte van Schotland. Daar wil oliegigant Shell oude fundamenten van olieplatformen die nog 11.000 ton olie bevatten zomaar achterlaten in volle zee, in plaats van ze te ontmantelen en de overblijvende brandstof te recupereren. Totaal onaanvaardbaar.

Enkele dagen voor deze actie lag de Rainbow Warrior nog in België aangemeerd, als deel van een Europese tour om aandacht te vragen voor de dringende klimaatproblemen. Misschien had je wel de kans om hem te bezoeken toen hij langskwam in België, in Oostende en Antwerpen?

 
In totaal kwamen meer dan 7.000 mensen aan boord tijdens onze openbootdagen. De bezoekers kwamen er meer te weten over de geschiedenis van het legendarische schip. We zijn blij dat we al die bezoekers mochten leren kennen. Sommigen onder hen steunen ons werk al heel lang!


Met jou aan onze zijde gaan we door in 2020 (en lang daarna)!

Ik steun Greenpeace Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube