Et af de mottoer, som vi ofte bruger i Greenpeace, er: “Vi har ingen passagerer, kun besætningsmedlemmer”

Vi er i en situation, som ikke er oplevet i nyere tid. Coronakrisen er over os. Det giver anledning til at følge regeringens opfordring om at udvise samfundssind. Og det er der allerede rigtig mange, der har gjort og gør. 

I Greenpeace har både ansatte og frivillige følt og fulgt spredningen af corona-virussen og krisen tæt. Vores kollegaer i Østasien og Italien har arbejdet hjemmefra i lang tid nu, og her i det danske kontor har alle medarbejdere siden fredag fortsat arbejdet hjemmefra. Vi er heldige, at det kan lade sig gøre og føler med dem, der lige nu må leve med usikkerhed for deres beskæftigelse (husk at støtte små og lokale erhvervsdrivende i denne tid om muligt!). 

Ligesom det er tilfældet for de fleste, har vi været nødsaget til at aflyse en række planlagte aktiviteter og også tackle udsættelsen af flere vigtige møder, bl.a. den afgørende forhandlingsrunde om en global havtraktat, der kan sikre, at en tredjedel af verdenshavene beskyttes i havreservater. Vi er også begyndt at se effekterne af krisen på vores indkomst.

Læs mere om, hvordan du kan støtte vores arbejde her.

Et af de mottoer, som vi ofte bruger i Greenpeace, er: “Vi har ingen passagerer, kun besætningsmedlemmer”. Vi er alle en del af besætningen på denne jord. Lige nu beviser mennesker på alle niveauer i samfundet, at de både kan og vil gøre det, der skal til, for at bremse en krise, der truer os alle. Som borgere accepterer vi at måtte fravige vores vaner og forestillinger, vi slår ring om vores mest udsatte og hjælper dem, der har størst behov. 

Lad os føre samme mentalitet over i klimakampen, som vi skal håndtere simultant med corona-epidemien. Denne sundhedskrise kræver en effektfuld, koordineret og konsekvent handlingsplan. På samme måde kræver klimakrisen og nødsituationen med tab af biodiversitet også ufortrøden handling fra vores politikere, og vi håber, at de hurtigst muligt vil vise samme mod og vilje til at gøre det rette for at beskytte vores fremtidige generationer.

Vi kan forsikre dig, at alle os, der arbejder her i Greenpeace, vil bruge denne tid til at udvikle og levere endnu stærkere handlingsplaner for at beskytte vores oceaner, skove, natur og tackle klimakrisen.

Vi vil i den kommende tid dele indhold og tips til, hvordan man kan bruge denne tid hver for sig eller i samvær med den tætteste familie hjemme fra stuerne eller ude i den danske natur for at blive klogere på spørgsmål om klima og miljø. Samtidig vil vi fortsætte klimaaktivismen på de digitale platforme. I den forbindelse vil vi meget gerne høre fra dig, hvis du har nogle kreative bud på, hvordan vi holder gang i klimakampen online og ideer til, hvordan vi kan stå sammen – hver for sig – og stadig fortsætte presset på politikerne for at tage ansvar for vores fælles planet. Følg med og skriv til os på vores Facebook-side, Instagram-profil og YouTube-kanal

Vi håber, at du og din familie kommer igennem denne tid på en sikker og sund måde.