Amazonin sademetsät pitävät sisällään yhden maailman monimuotoisimmista ekosysteemeistä. Yli 3 miljoonaa eläin- ja eliölajia asuttaa sademetsiä ja yli 2500 puulajia pitää Amazonin värikkään ekosysteemin elossa. Tiesitkö, että 1/3 maapallon kaikesta trooppisesta puustosta sijaitsee Amazonilla?

Titi-apina Amazonin sademetsissä. Valdemir Cunha/Greenpeace.

Mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa?

Monimuotoisuus kuvastaa kaikkea sitä rikasta erilaisuutta ja variaatiota, joka elävien olentojen välillä on: perinnöllinen monimuotoisuus, karvaiset ja karvattomat eläimet, erilaiset kasvit, mikroskooppisen pienet bakteerit, lajien sisäinen vaihtelu, oudot ja ihmeelliset sienet ja kaikki muu elävä, minkä ihmismieli voi vain kuvitella. 

Yksinkertaistettuna lajien välillä vallitsee suuria ja pieniä eroja, ja jokaisella eliöllä on luonnossa oma paikkansa. Niiden tehtävä ekosysteemin sisällä on ainutlaatuinen ja tärkeä. Luonnon monimuotoisuus koostuu tarkasta tasapainosta, jossa jokaisella lajilla on oma tehtävänsä ekosysteemin ja sen asukkaiden terveyden ylläpitämisessä. Se koskee myös ihmisiä! 

Hyvinvoiva ekosysteemi voi estää tautien leviämisen uusiin isäntiin tai tuholaisten leviämisen uusille alueille. Tasapainossa oleva luonto puhdistaa ilman, jota hengitämme. Luonnon luonnollinen ja koskematon kiertokulku varmistaa hedelmällisen maaperän kasvulle, mikä auttaa varastoimaan hiiltä ja siten torjumaan ilmastonmuutosta.

Monimuotoisuus on siis tavallaan kaiken terveen ja kauniin elämän lähde.

Violetteja Jambo-puun kukkia Belterrassa.

Amazonin sademetsän monimuotoisuus on vaarassa

Monimuotoisuutta käytetään tyypillisesti kuvaamaan paikkoja maapallolla, jotka ovat lajirikkaita. Yksi tällainen monimuotoisuuden tyyssija ovat Amazonin sademetsät. Amazon metsät ovat kuitenkin vaarassa. Ihmisen tunkeutuessa yhä syvemmälle sademetsiin tuhoten metsät teollisen tuotannon tieltä, Amazonin alueen herkkä tasapaino muuttuu vääjäämättä. Alueiden luonne muuttuu äkisti ja niiden alkuperäinen tarkoitus luonnon kiertokulussa katoaa.

Amazonin sademetsiä ja niiden elämä ovat viime vuosina kohdanneet valtavat tuhot. 9800 neliökilometriä metsää katosi Amazonilla lokakuusta 2018 heinäkuuhun 2019. Se on lähes Uudenmaan kokoinen alue. Vuoden 2020 neljän ensimmäisen kuukauden aikana metsäkato kasvoi 55 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019. Palot ovat tänä vuonna siis pahimmat 13 vuoteen.

Puna-ara Amazonin sademetsissä, joissa Greenpeace on tutkinut metsäkadon vaikutuksia lajien selviytymiseen.

Lajien sukupuutto yli tuhat kertaa nopeampaa kuin normaalisti

Hallitustenvälinen luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelupaneeli IPBES julkaisi historian kattavimman arvion maailman luonnon tilasta toukokuussa 2019. Global Assessment -raportin mukaan luonnon monimuotoisuuden ja sen tuottamien ekosysteemipalveluiden hävittäminen on nyt ennennäkemättömän nopeaa. Jopa miljoona eläin- ja eliölajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon, monet jo seuraavina vuosikymmeninä. Luku on suurempi kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa. Sukupuuttoaalto on kiihtynyt viimeisen 40 vuoden aikana.

Mikä kiihdyttää biologisen monimuotoisuuden vähenemistä?

Luontotyyppien tuhoutumisen aiheuttama monimuotoisuuden vähentymisen syynä on Amazonin sademetsissä usein maakaappaukset ja teollisen maatalouden levittäytyminen, kaivostoiminta, metsähakkuut, laajamittaisten infrastruktuurien rakentaminen, joka tapahtuu metsiä hävittämällä. Lisäksi alkuperäiskansojen alueiden ja suojeltujen kohteiden metsäkadot ovat nousseet huimasti viime vuosina.

Hakkuualue 3 km alkuperäiskansojen alueesta Cachoeira Secasta. Greenpeacen ryhmä oli alueella todistamassa maakaappauksia ja laittomia hakkuita.

Tehomaatalouden leviäminen vaatii usein metsien hävittämistä ja maa-alueen pysyvää maanmuokkausta maatalouden käyttöön. Teollisen maatalouden monimuotoisuus on vähäistä, varsinkin plantaaseilla. Lisäksi hyönteismyrkkyjen käyttö voi vaikuttaa ympäröiviin ekosysteemeihin sekä ihmisasutukseen.

Kaivostoiminta tapahtuu syvällä sademetsissä, mikä tarkoittaa, että paikalle pitää rakentaa infrastruktuureja kuten teitä. Sekä isot ja pienet kaivokset uhkaavat myös maaperää ja vesistöjä, koska kaivostoiminnassa on aina riski myrkyllisille vuodoille. Kaivostoiminta Amazonin sademetsissä on laajentunut myös alkuperäiskansojen alueille ja kansallispuistoihin sekä villieläinten suojelualueille.

Metsien hakkuut uhkaavat myös Amazonin monimuotoisuutta. Greenpeace on pitkään tutkinut toimitusketjuja, jotka voivat olla hyvin korruptoituneita. Laittomasti hankittua puutavaraa on hakattu kansallispuistoista ja alkuperäiskansojen mailta. Suuret puupellot korvaavat luonnontilaiset metsät, mikä köyhdyttää monimuotoisuutta.

Infrastruktuurin kehittämishankkeet, kuten tiet, liikenne- ja sähköverkot vaikuttavat monimuotoisuuden vähenemiseen. Esimerkiksi BR 163 valtatie Paran osavaltiossa kulkee läpi uhanalaisten lajien asunalueilta ja on vaikuttanut lähialueiden metsien katoon ja luontotyyppien häviämiseen.

Ilmakuva sademetsistä Paran osavaltiossa. Ipê-puut kukkivat keltaisina, pinkkeinä ja valkoisina. Puu on tunnettu sen kestävyydestä ja luonnollisesta lujuudesta, joka tekee puusta haluttua kauppatavaraa. Ipê kasvaa harvakseltaan, noin 10 puuta hehtaarilla. Isoja alueita metsää kaadetaan, jotta tätä arvokasta puuta saadaan hakattua myyntiin.

Amazonin metsäkadot lisäävät pandemioiden riskiä

Monimuotoisuuden väheneminen voi aiheuttaa sellaista luonnon tasapainon järkkymistä, joka pahimmassa tapauksessa aiheuttaa koko ekosysteemin kaatumisen. Amazonin viimeaikaiset metsäkadot tuovat ekosysteemin kaatumisen lähemmäs todellisuutta. Se tarkoittaisi, että rikkaat sademetsät muuttuvat savanneiksi ja samalla menetetään kaikki se rikas sademetsien elämä. 

Metsäkadon vuoksi eläimet joutuvat tahtomattaan lähemmäs ihmisiä. Siten myös ihmisille tuntemattomat virukset joutuvat suuremmalla todennäköisyydellä kosketuksiin ihmisten kanssa. Amazonin sademetsät ovat todennäköinen uusien pandemioiden lähde.

Vuoden 2020 tulentekokielto ei ole tuottanut tulosta ja Amazonin sademetsissä raivoaa voimakkaat metsäpalot, joita sytytetään laittomasti.

Miten Amazonin upeita sademetsiä voidaan suojella?

  1. Alkuperäiskansojen ja heidän oikeuksia rikotaan Amazonilla ja on tärkeää, että tuemme alkuperäiskansoja. Bolsonaron hallitus on poistanut ympäristönsuojelullisia toimia ja COVID-19 on vain vauhdittanut tuhoa alkuperäiskansojen alueilla.
  2. Tutkimustyön tekeminen ja tukeminen, jotta Amazonin monimuotoisuudesta voidaan oppia lisää. Viimeisen neljän vuoden aikana Amazonilta on löydetty yli 600 uutta eläin- ja eliölajia. Valitettavan usein uudet lajit löytyvät vasta silloin, kun niiden alueille tunkeudutaan tai niiden kodit tuhotaan.
  3. Tietoisuuden lisääminen biologisesta monimuotoisuudesta ja luonnontilan palauttaminen jo tuhotuilla alueilla.  Tehomaataloudelle on vaihtoehtoja. Monimuotoisuutta suojelemalla ehkäisemme myös ilmastonmuutosta, ja siten suojelemme yhteisöjä ympäri maailman.

Mitä sinä voit tehdä?

Vuosi 2020 on ollut suurten mullistusten vuosi. Kun muu maailma on pysähtynyt, Amazonin sademetsien tuho on jatkunut. Ja jopa kiihtynyt. Laittomien hakkuiden järjestäjät eivät pandemioista välitä. Joten sinun tukeasi tarvitaan juuri nyt.

  1. Allekirjoita vetoomus Amazonin puolesta.
  2. Osallistu online-mielenosoitukseen, jotta päättäjät ymmärtävät, että koronakriisin keskellä ei ole ok kiihdyttää ilmastonmuutosta.
  3. Tee lahjoitus Amazonin sademetsien suojelemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden puolesta.
Auta suojelemaan Amazonin sademetsiä

Amazonin sademetsä on uhanalaisempi kuin koskaan aiemmin. Meidän on tehtävä kaikkemme, että Amazonin tulevaisuus olisi turvattu.

Tule mukaan