Vil du gjøre mer?
Klimakrisa er her. Vi må handle nå!

Med din støtte kan Greenpeace bekjempe den pågående klimakrisen på flere fronter.

Støtt vårt arbeid ×

Ekstremvær som flommer, rekordtemperaturer og branner blir stadig vanligere og voldsommere. Men hvor mye av dette været kan egentlig knyttes til klimaendringer?

Klima og vær er to forskjellige, men nært beslektede, fenomener. Men hva er egentlig forskjellen? Enkelt forklart er vær det du opplever dag til dag: sol, regn, vind eller snø. Du ser været når du kikker ut gjennom vinduet ditt. Været er relativt uforutsigbart og har store lokale variasjoner. 

Klimaet er det langsiktige gjennomsnittet av været i en spesifikk region over en lang tidsperiode – vanligvis 30 år eller mer. Klimaendringer viser til langsiktige værforandringer som skjer over flere tiår. Dette innebærer at det kan være vanskelig å knytte spesifikke episoder av ekstremvær til klimaendringer. 

Forskere som undersøker disse trendene ser nå at dyptgående forandringer skjer i løpet av mye kortere tidsintervall enn tidligere. Disse forandringene gjør ekstremvær mer sannsynlig og omfattende. Forskere ved World weather attribution slår fast at den ekstreme varmebølgen som traff Canada i slutten av juni hadde så lav sannsynlighet for å inntreffe at den hadde vært nær umulig uten dagens menneskeskapte globale oppvarming. 

Ekstremvær verden rundt

2021 har hittil vært et år med en rekke tilfeller av ekstremvær. Sentraleuropa har knapt innhentet seg fra de massive flommene som kostet over 200 menneskeliv, og nå rapporteres det om omfattende branner i Sør-Europa tross i at brannsesongen knapt er i gang. En tornado har gjort stor skade i Tsjekkia, skogbranner har spredd seg lynraskt i Russland, og brutale hetebølger har rammet Canada og USA. Samtidig kjemper Kina og Tyrkia mot flom, Brasil og Iran kjemper mot tørke, og midt oppe i det hele brenner Amazonas. 

De globale værforholdene har forandret seg markant fra det langsiktige gjennomsnittet med mer ekstreme temperaturer, tørke og økende mengder regn. Mange forskere mener at været vi nå opplever er direkte knyttet til klimakrisen, som igjen er forårsaket av CO2-utslipp og andre drivhusgassutslipp. 

Hyppigere og mer alvorlig 

I flere tiår har forskere advart oss om at klimaforandringer vil forandre været. Ekstremvær kan og vil ha katastrofale følger for bostedene våre. Brann, oversvømmelser, tørke, stormer og andre naturkatastrofer er uløselig knyttet til økende temperaturer. Nå som klimakrisen har blitt mer og mer tydelig er det viktig at vi gjør det vi kan for å stanse den. 

Greenpeace jobber for en grønn omstilling som skal fase ut fossile brennstoff og erstatte det med fornybar energi. Det er nå vi bestemmer hvilken planet vi vil overlevere til neste generasjon og det er nå vi må samle krefter for å få igjennom forandringene som kreves for å redde vår felles framtid. 

Les også: Hva skal vi leve av etter olja?