Equinor-logo og tekst som sier "Same shit, new wrapping?"

Denne artikkelen ble sist oppdatert 12. april 2024.

Fossilindustrien unnlater å investere i fornybar energi, og kun en mikroskopisk andel av energiproduksjonen er fornybar, viser en ny Greenpeace-rapport. Kun 0,3 prosent av de 12 selskapenes kombinerte energiproduksjon i 2022 kom fra fornybar energi. For Equinor var tallet så lavt som 0,13 prosent.


FN, Det internasjonale energibyrået og verdens klimaforskere har advart at vi må omstille oss vekk fra fossil energi så raskt som mulig hvis vi skal unngå de verste konsekvensene av klimakrisen. 

En rapport fra Greenpeace Sentral- og Øst-Europa, med tittelen ‘The Dirty Dozen: The Climate Greenwashing of 12 European Oil Companies’, har analysert årsrapportene til 12 europeiske oljeselskaper, inkludert vårt statseide oljeselskap Equinor. Til tross for selskapenes forsøk på å grønnvaske tallene viser rapporten hvordan fornybar energi utgjør en mikroskopisk del av selskapenes energiproduksjon og investeringer. 

Fossile selskaper fortsetter å rapportere rekordhøye resultater, godt hjulpet av Russlands invasjon av Ukraina. Equinor tjente enorme 766 milliarder norske kroner før skatt i fjor, det høyeste resultatet for et norsk selskap noen gang, og mer enn en dobling fra 2021. 

Rapporten viser hvordan selskapene bruker den enorme fortjenesten sin på mer fossil energi, bonuser og utbytter til aksjonærer. Equinor har sagt at de planlegger å utbetale hele 170 milliarder kroner til selskapets aksjonærer – en 50 prosent økning fra året før. Equinors fortjenester burde heller brukes til å bygge ut mer fornybar energi og sikre en grønn omstilling. 

Equinor: Kun 0,13 prosent fornybar energi i 2022

Sektordiagram som viser at 0,13 prosent av energien Equinor produserte i 2022 var fornybar, og 99,87 prosent var fossil.
Kun 0,13 prosent av energien Equinor produserte i 2022 var fornybar – 99,87 prosent var fossil.

Equinor er Norges største selskap og 67 prosent eid av staten. Likevel fortsetter selskapet å undergrave Norges klimaforpliktelser, og statens forventninger til statseide selskaper ved å fortsette å åpne nye klimaødeleggende olje- og gassprosjekter verden rundt.  

Greenpeace sin gjennomgang av selskapenes årsrapporter viser blant annet at: 

  • Kun 0,3 prosent av de 12 selskapenes kombinerte energiproduksjon i 2022 kom fra fornybar energi. 
  • Til tross for selskapenes prat om omstilling gikk så lite som 7,3 prosent (6,57 milliarder euro, eller nesten 76 milliarder norske kroner) av selskapenes investeringer i 2022 til grønn energi – 92,7 prosent gikk til mer fossil energi. 
  • Kun 0,13 prosent av energien Equinor produserte i 2022 var fornybar – 99,87 prosent var fossil.

LES OGSÅ: Det “brede energiselskapet” Equinor er fortsatt over 99 prosent fossilt

Eksperter på grønnvasking

Fossile selskaper investerer stort for å presentere seg selv som en del av løsningen på klimakrisen, men dette er lite annet enn grønnvasking. Equinor byttet i 2018 navn fra Statoil for å selge seg inn som et bredt, moderne og fremtidsrettet energiselskap i omstilling. De ville vekk fra bildet av oljeplattformer, oljesøl og gassflammer, og pakket selskapet inn i grønnfarge. Det nye navnet skulle gi assosiasjoner til “likhet, likeverd, likevekt og balanse”, eller på engelsk “equality” og “equity”, pluss “nor” for “Norge”. Lite har skjedd de siste fem årene for å vise at navnebyttet var noe mer enn en PR-strategi.

Rapportens gjennomgang av selskapenes årsrapporter viser hvordan selskapene bruker teknikker som villedende definisjoner av begreper og figurer, bevisst misvisende presentasjon av resultater, skjuling av viktig informasjon i fotnoter, og en nesten komisk visuell presentasjon av selskapets aktiviteter for å skjule denmanglende omstillingen deres.

LES OGSÅ: Grønnvasking: 11 ting Equinor ikke vil du skal vite

Krever større investeringer i fornybar energi

Greenpeace krever at regjeringer holder fossile selskaper ansvarlig for den skaden de påfører. Dette må innebære en full stans i nye olje- og gassprosjekter, og en kraftig økning i investeringer i faktisk fornybar energi, ikke grønnvaskingstiltak som elektrifisering av sokkelen.

Her hjemme må Næringsdepartementet gripe inn og sikre at Equinor ikke blir en skamplett for Norge, men et selskap vi kan være stolte av. 

Demonstrasjon i Mar del Plata i Argentina mot norske Equinors planer om oljeleting i Argentinahavet (Mar Argentino). © Diego Izquierdo / Greenpeace
Signer: Stopp Equinors utenlandsprosjekter

Equinor jobber for å åpne nye, kontroversielle utenlandsprosjekter, som Rosebank i Storbritannia og Bay du Nord i Canada. Dette må stoppes, signer oppropet!

Vær med