Environmental groups confront Norway in court over new oil fields. © Rasmus Berg / Greenpeace
Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, og Gina Gylver, daværende leder i Natur og Ungdom, under behandlingen av det nye klimasøksmålet i Oslo tingrett i november 2023. © Rasmus Berg / Greenpeace

Greenpeace og Natur og Ungdom vant det nye klimasøksmålet mot staten på alle punkter. Olje- og gassfeltene Yggdrasil, Breidablikk og Tyrving er kjent ugyldige, og utbygging av Yggdrasil og Tyrving må stanse umiddelbart.

– Dette er en forventet og knusende seier. Vi er fornøyde med at tingretten har avsagt en god og grundig dom som gir oss fullt medhold. Vi forventer at all produksjon og utvinning fra Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving stanses umiddelbart, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Les mer om den historiske dommen i klimasøksmålet og hva som skjer videre

Nytt klimasøksmål i Oslo tingrett

Fagrådgiver Klimentina Radkova i Greenpeace forklarer hva det nye klimasøksmålet handler om.

Miljøorganisasjonene tapte det første klimasøksmålet, det såkalte Klimasøksmål Arktis, i Høyesterett i 2020. Men selv om organisasjonene tapte saken, vant de en viktig delseier: Høyesterett slo fast at de globale klimakonsekvensene må vurderes før nye oljeprosjekter blir godkjent.

I 2023 møtte Greenpeace Norge og Natur og Ungdom den norske staten i Oslo tingrett igjen, i et nytt klimasøksmål.

Organisasjonene mener staten brøt norske lover og Høyesteretts krav ved ikke å utrede globale klimakonsekvenser ved godkjenning av tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen. Organisasjonene mener utbyggingen er grunnlovsstridig og må stanses umiddelbart, og leverte også krav om midlertidig forføyning for de tre prosjektene.

Miljøorganisasjonene vant på alle punkter i dommen som kom torsdag. Dommen slår fast at alle tre tillatelser til utbygging er ugyldige. Staten forbys videre å fatte andre vedtak som krever gyldig tillatelse til plan for utbygging og produksjon, såkalt PUD. Kravet om forføyning fikk også medhold, så organisasjonene forventer dermed at utvinning og produksjon fra feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving stanses umiddelbart.

Les mer om bakgrunnen for det nye klimasøksmålet her

Viktig seier for klima og rettsstaten

Miljøorganisasjonenes advokat, Jenny Sandvig, i Oslo tingrett under behandlingen av det nye klimasøksmålet.
Miljøorganisasjonenes advokat Jenny Sandvig i Oslo tingrett under behandlingen av det nye klimasøksmålet.

– Dette er en viktig seier for klima og for rettsstaten. Nå er det viktig at Olje- og energidepartementet for en gangs skyld respekterer rettens avgjørelse og følger opp denne dommen og det skal vi sikre at de gjør, sier Gytis Blaževičius, leder i Natur og Ungdom.

Da Energidepartementet godkjente olje- og gassfeltene, la de til grunn at utbyggingen ikke ville skade miljøet i Norge. Retten slår derimot fast at dette er helt feil, fordi hvert eneste tonn CO2 teller, og at det foreligger en risiko for at utslippene fra de tre feltene vil føre til irreversible vippepunkter i klimasystemet. 

Staten dømmes også til å betale en erstatning og saksomkostninger for 3.260.000 kroner til Natur og Ungdom og Greenpeace.

Oslo tingretts dom og kjennelse

Her er dommen og kjennelsen som kom 18. januar 2024.

Stevning og begjæring om midlertidig forføyning til Oslo tingrett

Her er stevning og begjæring om midlertidig førføyning fra juni 2023.