Till följd av coronavirusets spridning i samhället blir nu ekonomin kraftigt påverkad. Stora samhällsansträngningar görs för att stoppa virusets spridning och samtidigt begränsa de ekonomiska effekterna. Samtidigt pågår sedan länge parallella kriser: Den globala uppvärmningen och krisen för våra ekosystem. Med rätt åtgärder nu har vi en unik möjlighet att styra bort från coronakrisen och samtidigt påbörja en mer genomgripande systemförändring. Det är det enda stimulanspaket som har en riktig framtid.

Mängder av människor protesterar hemifrån mot att stimulanspaketen inte är tydligt riktade mot klimatomställning.

Samhällets resurser kommer att behövas för att skapa nya arbetstillfällen. Vi måste ta tillfället i akt och gynna hållbara samhällssektorer. Bara dom har en långsiktig framtid. Det statliga stöd som kommer i efterdyningarna av coronakrisen måste gå till infrastruktursatsningar som fasar ut användningen av fossila bränslen och satsningar så att sektorer kan ställa om och ge oss rena transporter, energieffektiva hem, hälsosamma odlingsjordar, och en modern miljövänlig industri som håller sig inom planetens gränser och ger oss långsiktiga arbetstillfällen.

När vi nu står inför större behov av direkta investeringar från staten har regeringen en unik möjlighet: En möjlighet att använda våra gemensamma resurser för att staka ut en väg framåt, bort från fossilekonomin. Miljarderna bör gå till att rusta människor och samhälle för framtiden.

Genom att skriva under ger du din röst till ett upprop för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Ju fler vi är, desto starkare blir vi. Greenpeace ser till att våra folkvalda tar del av uppropet och ditt stöd.