Kräv en ambitiös och omfattande klimatpolitik!

Kräv en ambitiös och omfattande miljöpolitik!

Istället för att lägga ned miljödepartementet och göra det underställt näringsdepartementet måste regeringen se till att klimat- och miljöfrågor är det som sätter ramarna för alla politikområden, inte minst näringslivsfrågor!

Då du skriver under våra krav går du även med på att hållas uppdaterad om vårt kampanjarbete. Vi respekterar din integritet. Läs vår sekretesspolicy

Ge en gåva

Det är privatpersoner som du som möjliggör vårt arbete för en grönare planet. Vi tar inte emot bidrag från varken stater eller företag, vilket ger oss en oberoende röst som endast talar för miljöns intressen.


Klimatet ska sätta ramen för politiken

Politiska prioriteringar och beslut som fattas inom de närmsta åren kommer att avgöra framtiden på ett sätt som inte liknar något annat i historien. Om dagens beslutsfattare väljer ett passivt förhållningssätt inför det rådande planetära nödläge som forskare larmar om, blir konsekvenserna katastrofala för hela samhället.

Det vi ser hända nu är en utveckling åt helt fel håll, där vi går från ett otillräckligt till ett i princip obefintligt klimatarbete. I ett akut läge driver regeringen en politik som punkterar Sveriges ambitioner och internationella rykte inom klimat- och miljöområdet.

För att nå klimatmålen krävs enligt FN:s klimatpanel, IPCC, snabba och långtgående förändringar i alla delar av samhället i en skala som saknar historiskt motstycke.

Miljödepartementet lever vidare

När regeringen beslutade sig för att lägga ner miljödepartementet tog modiga aktivister saken i egna händer och såg till att departementet både symboliskt och i praktiken fick en chans att leva vidare. Sedan dess har departementets skylt färdats långa sträckor genom Sverige för att belysa några av våra viktigaste klimat- och miljöfrågor. Otaliga klimatkämpar har axlat rollen som miljöminister i exil och med skyltens symbolvärde skapat diskussioner kring den nuvarande regeringens klimat- och miljöpolitik och gett förslag på hur den borde förändras. På några av landets största scener har skylten uppträtt tillsammans med våra mest älskade artister och under Almedalen var den en viktig bundsförvant i kontakten med politiker och näringsliv.

Det har blivit tydligt att ett miljödepartement inte är något som Ulf och hans gäng bara kan lägga ner. Miljödepartementet lever tillsammans med folket och med ditt stöd kan vi kräva en ambitiös och omfattande klimatpolitik som sätter ramen för övriga politikområden.

En ambitiös och omfattande miljöpolitik innebär: