Denna deabttartikel publicerades först av Aktuell Hållbarhet och kan också läsas där: https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/efter-krisen-satt-manniskor-och-miljo-framst/

Coronakrisen påverkar oss alla, här och nu. Vi behöver alla hjälpa till för att stoppa smittspridningen och rädda så många människoliv som möjligt. Samtidigt eskalerar klimatkrisen. Låt oss använda kommande kris- och stimulanspaket till att bygga ett hållbart och resilient samhälle med människor och miljö i fokus.

Vi befinner oss just nu i en global samhällskris orsakad av coronaviruset, där covid-19 snabbt sprids över världen. Det är en oerhörd tragedi för oss alla. Krisen är samhällsomvälvande och påverkar vår hälsa, våra liv och våra jobb.   

Vi behöver alla bidra till att dämpa effekterna av coronakrisen. Utöver akuta åtgärder för att stoppa smittspridning, rädda människoliv och säkra arbeten så måste fler krispaket, åtgärder och stimulanser på plats för att säkra människors framtida hälsa och ekonomiska trygghet.  

Samtidigt pågår en annan kris. Mänsklig aktivitet har försatt vårt planetära system helt ur balans, vilket lett till en eskalerande klimatkris. Vårt beroende av fossil energi och stora mängder naturresurser är inte hållbart – det förstör själva grundvalen för vår existens.  

Vilket i sin tur kommer att medföra fler samhällskriser om vi inte snabbt lyckas vända denna negativa utveckling.  På samma sätt som vi nu lyssnar och agerar på råden från smittskyddsexperter, måste vi också lyssna på miljö- och klimatforskare och andra experter som larmat i decennier. Nu finns en chans att stanna upp, reflektera och ändra på ohållbara strukturer och beteenden. Låt oss lära oss av tidigare kriser och inte låsa fast oss i fossil infrastruktur och ohållbara affärsmodeller.   

Vi står inför två val när vi nu måste bygga upp stora delar av samhällsekonomin på nytt: att skjuta klimat- och hållbarhetsåtgärderna på framtiden, eller att ta möjligheten att bygga ett hållbart och resilient samhälle med människor och miljö i fokus. Att helt undvika klimatkrisen går inte och med varje års försening kommer ytterligare konsekvenser. Lyckas vi på global nivå att snabbt ställa om och investera oss in i en klimat- och miljösmart framtid kan vi begränsa klimatförändringarna.  

Stimulanspaket och åtgärder måste därför bidra till att uppnå hållbara samhällen i linje med FN:s globala mål och Parisavtalet. På så sätt kan vi kan bygga mer resilienta samhällen som bättre klarar framtida chocker och kriser. Och åtgärderna måste hjälpa människor på både kort och lång sikt.  Vi har inte råd att förlora mer tid och vi kan inte gå tillbaka till ”business as usual”.   

Här är tre nyckelstrategier för att bygga tillbaka bättre efter krisen:  

Sätt människor och miljö främst. Många människor kommer att förlora sina jobb, sin försörjning och sina inkomster. Prioritera stimulansåtgärder som snabbt skapar fler arbetstillfällen i hela Sverige inom hållbara framtidssektorer som exempelvis förnybar energi, energieffektivisering, elektrifiering, hållbart jord- och skogsbruk, cirkulär ekonomi, digitalisering, forskning och utveckling och innovativa miljö- och klimatlösningar. Fokusera på att säkra försörjning för de mest sårbara i samhället. Inför skyddsnät och åtgärder för att hjälpa människor skola om sig och snabbt komma in i arbete inom framtidsbranscher.  

Lämna fossilekonomin. Se till att alla de finansiella stimulanser som nu rullas ut bidrar till att uppnå målen i Parisavtalet och FN:s globala hållbarhetsmål. Vår ekonomi måste användas för att uppnå välfärd för alla, inom våra planetära gränser. Se över de finansiella ramverken och reglera ekonomin så att den skapar samhällsvärde för alla och värnar våra livsmiljöer. Ta bort fossila subventioner och skattelättnader för fossil energi. Upphör med all offentlig finansiering av – eller investering i – fossil verksamhet. Principen att förorenaren ska betala ska gälla.  Sätt ett högre pris på koldioxid.  

Framtidssäkra samhället. Satsa på lokal utveckling i linje med våra klimat- och hållbarhetsmål, med fokus på att uppnå resilienta samhällen som kan hantera framtida kriser. Investera i klimatanpassning, hållbar matförsörjning och andra åtgärder för att vi ska stå redo inför mer kraftfulla klimatförändringar. Säkra biologisk mångfald, våra kolsänkor och kolinbindning i skog och mark. Ta tillfället i akt att rikta satsningarna mot en mer hållbar och fossilfri infrastruktur och industri, exempelvis genom att påskynda de färdplaner som tagits fram på olika håll.   

Överallt i samhället ser vi solidaritet, hjälpsamhet och nytänkande. På lokal nivå hjälps människor åt för att skydda riskgrupper och hjälpa dem att klara det mest basala, som att handla mat.   

Vi kommer att klara av det här till slut. Men bara om vi hjälps åt, stöttar de allra mest utsatta och framför allt – ser till att bygga ett bättre ekologiskt och socialt hållbart samhälle efter krisen.   

För mer inspiration så finns miljö- och klimatrörelsens checklista, Klimatpolitiska rådets rapport och Fossilfritt Sveriges färdplaner.   

Alex BrekkeAmazon Watch Sverige
Carolina Togårdordförande Cradlenet
Li Vinthagen, Extinction Rebellion
Frida Dunger JohnssonEmmaus Stockholm
Pella Thiel, ordförande, End Ecocide
Hanna Dahlströmkanslichef FIAN Sverige
Anna Stenvinkelgeneralsekreterare, Forum Syd
Mari Larsson, Fridays for Future Lysekil
Astrid BerntssonFridays For Future Södertälje
Pia Björstrandtalesperson, Klimataktion
Titti Knutssonordförande, Klimatfolket i Östergötland
Karin Sundbyordförande, Klimatriksdagen
Johanna NorrboFossil Free Divestera AP-fonderna
Kristina ModighFossilgasfällan
Tove Lönneborgordförande, Fältbiologerna
Frida Berry Eklund
verksamhetsledare, Föräldravrålet
Mikael Sundström
, ordförande, Jordens Vänner
Tove Ahlströmvd, Global Utmaning
Isadora Wronskichef, Greenpeace Sverige
Emma SundhMaria Soxbo & Johanna Nilssongrundare Klimatklubben
Alexandra Davidssongeneralsekreterare, föreningen Medveten Konsumtion
Martin Hedbergstyrelseledamot, Omställningsnätverket
Robin Zacharikanslichef Skiftet
Samuel Kazen Orrefur, Positiva Pengar
Toya Westbergordförande Researchers Desk
My SellbergStockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Sara IvarssonStoppa Preemraff  
Paula Richterordförande Psykologer för Hållbar utveckling
Per-Anders Jandeordförande, Svensk mat- och miljöinformation
Jonas Baneordförande Södertörns Miljö- och Utvecklingsförening, SMUF
Anders NilssonTeater K, Scenario 2030
Ingmar Rentzhogvd, We Don’t Have Time
Katarina Wangler Björk, ordförande Den gröna tankesmedjan Cogito