Greenpeace är en miljöorganisation, men vi är också en fredsorganisation, och vi är djupt oroade över den militära konflikten i Ukraina. Våra tankar går till de människor som hamnat i korselden eller fördrivits från sina hem. Konflikten är en tragedi för såväl ukrainare som ryssar.

Greenpeace ger vårt solidariska stöd till de organisationer och aktivister som protesterar runt om i världen och kräver ett slut på detta katastrofala krig, särskilt de som riskerar sin säkerhet och frihet genom att göra det.

Fred

  • Greenpeace fördömer det oprovocerade och olagliga krig som förs av den ryska regeringen i Ukraina och uppmanar president Putin att omedelbart dra tillbaka sina styrkor och upphöra med sina militära operationer. Det internationella samfundet måste göra allt som står i dess makt för att detta krig ska få ett snabbt och fredligt slut, inte minst genom ytterligare sanktioner.

Kärnvapen

  • Greenpeace fördömer president Putins hot om att använda kärnvapen. Det internationella samfundet måste göra allt som står i dess makt för att motverka risken för ett kärnvapenkrig, och får inte falla i fällan att eskalera genom att matcha hoten om kärnvapen.

Fossil energi

  • Greenpeace arbetar sedan länge för bekämpa världens beroende av fossila bränslen, ett beroende som leder till klimatkris och föroreningar, och göder korruption och konflikter. Anfallet mot Ukraina är ytterligare en skrämmande påminnelse om hur viktigt det är att världens ledare agerar för att fasa ut fossila bränslen, och skapar ett säkert och hållbart energisystem. Endast när världen samlat bekämpar fossilberoendet kan regeringar och oligarker hindras från att bygga makt och förmögenheter på det som slår sönder vårt klimat och våra samhällen.
  • Sanktioner mot den ryska fossilindustrin är ett bra första steg, det behöver ske överallt. Fossil gas, olja och kol underblåser krig och konflikter och driver oss djupare in i klimatkrisen. Vi måste sluta finansiera fossilindustrin, och vi måste förbjuda fossil propaganda, inklusive deras reklam och sponsring överallt, inte bara för ryska fossilföretag, utan för fossilindustrin som helhet.

Kärnkraft

  • Greenpeace följer nära de risker som strider kring Tjernobyl och andra kärnkraftsanläggningar i Ukraina innebär, och är djupt oroade över den potentiella förstörelse och kontaminering det kan leda till.
  • Det internationella samfundet måste förbereda sig på att snabbt kunna hantera de mänskliga och ekologiska konsekvenser som skador på kärnkraftsverk, och kemikalie- och industrianläggningar, i värsta fall kan leda till.

Systemomställning

  • IPCC:s senaste rapport, som kom i skuggan av kriget i Ukraina, varnar om övriga risker vårt samhälle står inför. Klimatkrisen, artkrisen och ökade samhällsklyftor måste bekämpas gemensamt i en sammanhållen systemomställning. Det är tron på makt, dominans och kontroll över andra människor och naturen som skapat många kriser, såväl mänskliga som kriser för miljön. Det är dags att inse att detta tänkande vare sig fungerar i relation till vår natur eller till hur vi organiserar våra samhällen. Vi måste bygga en ekonomi och samhällsstruktur som ryms inom de gränser klimatet och ekosystemen sätter, inom dessa ramar kan vi bygga ett fungerande och socialt hållbart samhälle där värnandet av liv står i främsta rummet.

Det här är tyvärr långt ifrån första gången som vi har vädjat om att angripare ska lägga ner vapnen, eller lagt vårt dagliga arbete åt sidan för att hjälpa människor i nöd.

År 1985 bistod Greenpeace med evakuering av befolkning på Marshallöarna efter att kärnvapenprov orsakade radioaktivt nedfall i Stilla havet. Vi seglade med nödhjälp till Haiti efter den våldsamma jordbävningen år 2010 och till Filippinerna efter den stora förödelsen från tyfonen år 2012. Under 2015 och 2016 engagerade sig våra skickliga båtförare i sjöräddningsuppdrag med Läkare Utan Gränser i havet mellan Grekland och Turkiet för att hjälpa barn och vuxna som flydde kriget i Syrien. 

Greenpeace personal och volontärer i Östeuropa arbetar för att ta emot de familjer och människor som just nu försöker lämna Ukraina. Greenpeace har inget kontor i Ukraina, men våra kollegor i Polen, Ungern, Slovakien, Bulgarien och Rumänien fokuserar sina resurser på hur vi kan hjälpa till i regionen. Vi är i kontakt med humanitära organisationer och erbjuder vår expertis, faciliteter och utrustning.

I sådana här situationer är vår medkänsla, solidaritet och medmänsklighet avgörande. Vi får aldrig vända människor i nöd ryggen.

Med hopp om fred i Ukraina och den värld vi alla lever i.