-Tio faktan om biologisk mångfald, skydd av natur och ursprungsbefolkningars rättigheter

Phyllomedusa oreades in Brazil. © Andre Dib
© Andre Dib

Allt liv på denna planet är integrerat och anslutet. Allt liv är beroende av en balans som vi människor sedan länge satt ur spel genom vår exploatering, förödelse och försummelse, där kortsiktig vinst trumfar allt. 

Senare i år kommer konventionen om biologisk mångfald (CBD) COP15  hållas i Kunming i Kina. Detta möte kommer att vara helt avgörande för att avgöra hur vi som ett globalt samhälle påverkar den biologiska mångfalden under de kommande tio åren.

För årets internationella dag för biologisk mångfald (22 maj) ger vi dig tio snabba fakta: 

  • Kommersiellt fiske dödar tiotals miljoner hajar varje år. Det stör hela ekosystem och hotar försörjningen för kustsamhällen som är beroende av sunda hav och hållbart fiske.
  • Afrikanska unionen (en koalition av 55 CBD-medlemsstater), med stöd av många andra utvecklingsländer och Kina, lanserade ett förslag om en global biologisk mångfaldsfond för att finansiera skydd i utvecklingsekonomier, med minst 100 miljarder USD årligen, uppgående till 700 miljarder USD årligen till 2030 och därefter. Kunming-fonden, etablerad av Kina med ett initialt löfte på 230 miljoner USD, gjorde blygsamma ansträngningar för att finansiera skyddet av biologisk mångfald. Engagemanget från traditionella givarländer i Europa och Nordamerika har hittills varit en besvikelse.
  • Falska lösningar har på senare år växt upp som ett enormt hot mot den biologiska mångfalden. Klimatkompensationer, dubbelräknade klimatfonder och bevarandeinsatser rapporteras ständigt misslyckas med att samarbeta med ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen. Mål för skydd av biologisk mångfald, såsom 30×30-målet, måste respektera ursprungsfolks och lokalsamhällens rättigheter och centrala roller.
  • Att skydda haven är en unik utmaning. I Greenpeaces ”30×30 Blueprint for Ocean Protection” kartlade vi havet i 25 000 rutor, var och en på 100×100 km, och analyserade sedan fördelningen av 458 olika bevarandefunktioner, inklusive vilda djur, livsmiljöer och viktiga oceanografiska egenskaper. Detta gör det möjligt för forskare att skapa hundratals scenarier för hur ett globalt nätverk av havsreservat, fritt från skadlig mänsklig aktivitet, skulle kunna se ut.