Greenpeace Belgium protested by projecting a hologram demonstration for the first time ever in Brussels in front of the EU Council building. As Covid-19 protective measures are limiting public protest, this virtual march sends the vital signal to European decision makers “Bail out people not corporations, we won’t stay quiet! Change the system: invest in people and planet, not polluters”.

De kommande decennierna kommer vi att bevittna en dramatisk förändring av världen runt omkring oss. Om dagens folkvalda och samhällets makthavare väljer ett passivt förhållningssätt eller agerar för sent inför det planetära nödläge forskarna larmar om, kommer konsekvenserna att bli katastrofala för hela samhället.

Det är knappt om tid men insikterna, tekniken och folkets mandat finns där. Samhällets ledare har alla möjligheten att agera skyndsamt och kraftfullt för att genomföra de grundläggande systemförändringar kriserna kräver.

Greenpeace har identifierat ett antal områden där det finns en stor potential för att genomföra åtgärder som kan leda till en grundlig förändring och utveckling av samhället. Det är vår förhoppning att dessa förslag och idéer ska bli ett startskott på en process för att adressera frågorna på ett nytt sätt.

Läs mer och låt dig inspireras av
förslagen i vår briefing!
Vill du gå ännu djupare in i frågor som har med systemförändring att göra? Lyssna på vår podd Systemskiftet!