Den 31 oktober 2021 inleds COP26 – ett klimatmöte som kommer ha avgörande betydelse i mänsklighetens historia. Ett möte som kan förevigas i historieböckerna, eftersom det kommer att besvara frågan om världens ledare tog ansvar, eller vände ryggen åt planeten, när krisen var ett faktum.

COP26 inträffar nämligen under det sista årtiondet världen har på sig att ställa om, för att undvika de värsta konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Under mötet i Glasgow ska världens länder gå från ord till handling och presentera planer för hur de ska uppfylla sina löften från klimatkonferensen i Paris 2015.

Tusentals människor från bl.a. Greenpeace och Fridays for Future kräver mer ambitiösa åtgärder från världens ledare för att rädda vår planet under klimatmötet COP25 i Madrid 2019.

Vad är COP26?

COP26 är FN:s 26:e klimattoppmöte och denna gång samlas världens ledare i Glasgow, Skottland. Mötet kommer att pågå från söndag den 31 oktober till fredag den 12 november 2021.

Årets klimattoppmöte är det viktigaste sedan COP21 år 2015 i Paris, där 191 länder skrev på Parisavtalet.  I avtalet lovade länderna att hejda klimatförändringarna och motverka deras konsekvenser. Under klimatmötet i Paris lovade varje nation att utveckla en plan för att kraftigt minska sina koldioxidutsläpp som skulle presenteras fem år senare under COP26.

Nu ska världens ledare alltså gå från ord till handling – och det sker under det sista årtiondet som världen har på sig att ställa om för att undvika de värsta efterföljderna av den globala uppvärmningen, såsom förödande naturkatastrofer, extremväder, stigande havsnivåer och massutrotning av arter.

Under Parisavtalet gick 191 länder med på att:

  • Att stoppa den globala medeltemperaturen från att öka mer än två grader, eller helst 1,5 grader.
  • Att anpassa sig för att bekämpa klimatförändringarna.
  • Skapa planer för att hantera förluster och skador från klimatkatastrofer.
  • Att rikare länder förser fattiga och mer sårbara nationer med ekonomisk hjälp och ny teknologi som hjälper dem att hantera klimatförändringarna.

Vilka deltar på COP26?

Representanter från världens regeringar, personer från civilsamhället, företag, religiösa grupper, forskare samt delegater från urfolken. Även medier från hela världen kommer att bevaka klimatmötet.

COP26 pågår i över två veckor. Under mötet kommer strukturen att vara något annorlunda än vid tidigare klimatmöten, som oftast inleds med tekniska förhandlingar. Den här gången kommer det istället börja med en två dagars lång sammankomst för världens ledare.

Många länder har ännu inte full tillgång till Covidvaccin, så organisatörerna undersöker fortfarande hur de ska hålla mötet säkert för alla som deltar.

Vad behöver beslutas under COP26?

Vid klimatmötet går tidsfristen ut för när länderna ska presentera sina planer för hur de ska minska koldioxidutsläppen. Dessa planer ska tillsammans göra så att vi kan stoppa den globala uppvärmningen från att öka med mer än 1,5 grader innan seklets slut.

Fattiga nationer drabbas värst av klimatförändringarna. Därför lovade de rika länderna ett finansiellt stöd på 100 miljarder dollar om året, så att de kan skydda sig mot efterföljderna av global uppvärmning och minska sina koldioxidutsläpp. Frågan väntas inte ingå i den formella agendan under COP26, men Greenpeace anser att det är ett ämne som diskuterats för lite och därför måste tas upp under klimatmötet. 

Starka överenskommelser inom alla dessa områden är avgörande, likaså att världens ledare håller sina löften och presenterar konkreta planer och investeringar för att minska den globala uppvärmningen. Klimatförändringarna sker samtidigt i allt snabbare takt, och de åtaganden som planerades år 2015 hade i dagsläget ändå lett till en global uppvärmning på över 3 grader. Många länder har sedan dess tagit sig an fler åtaganden, men för att COP26 ska bli en verklig framgång måste världens ledare höja ambitionen så att världen har en chans att undvika en global temperatur som överstiger 1,5-gradersmålet.

Länderna måste enas om att stoppa nya investeringar i fossila bränslen och utfasningen av befintlig infrastruktur för fossila bränslen måste vara i linje med 1,5 gradersmålet. Smarta, effektiva och hållbara lösningar finns och kan uppfylla våra energibehov. Rika länder behöver även ge extra finansiellt stöd till fattiga nationer så att de kan göra samma sak, och för att hjälpa dem att hantera konsekvenserna av klimatförändringarna.

Alla nya investeringar i fossila bränslen måste stoppas och utfasningen av befintliga infrastruktur för fossila bränslen måste vara i linje med 1,5 gradersmålet.

Vad kan stå i vägen för framgång under COP26?

En del regeringar och företag vill utnyttja klimatmötet i Glasgow för att skapa en global marknad för klimatkompensation. Det skulle innebära en falsk lösning, som inte fungerar och bara fördröjer riktiga åtgärder. 

Enligt forskarna bakom FN:s senaste rapport måste världen göra dramatiska och verkliga minskningar av utsläppen. Att kompensera för det innebär motsatsen – det är en licens att fortsätta släppa ut.

Istället behöver regeringar ge mer utrymme åt viktigare överenskommelser om klimatfinansiering och utfasningen av fossila bränslen. De behöver även skapa tydliga regler så att företag reducerar sina koldioxidutsläpp genom att skapa hållbara förändringar.

Högre global uppvärmning medför tätare och mer intensiva extremväder.

Vad gör Greenpeace under COP26?

Greenpeace kommer att ha representanter närvarande under klimatmötet, eftersom att det är viktigt att ha experter, och de som är vid frontlinjen av klimatkrisen, vid förhandlingsbordet. Vi kommer att observera, bidra med kunskap och se till så att politikerna verkligen lyssnar.

Vi stödjer även gräsrotsgrupper och representanter för urfolken som kommer att delta på COP. Många av dem kommer från den fattigare delen av världen, som drabbas värst av klimatförändringarnas konsekvenser, trots att de bär minst ansvar. Det som bestäms under COP26 kommer därför att påverka dem allra mest.

Läs också: Det har världens länder kommit överens om vid COP26

Greenpeace är en global organisation som arbetar med aktiviteter över hela världen för att sätta press på världens ledare. Vi arbetar med allt från forskning och aktioner till politisk påverkan för att påverka bland annat COP utanför konferensen.

COP26 kan avgöra planetens öde – du kan sätta press på världens ledare att ta klimatkrisen på allvar genom att skriva på Greenpeace namninsamling.

Agera – skriv på namninsamlingen

Forskningen är tydlig. Klimatkrisen är inte ett framtidsscenario – det är redan här och det slår hårdast mot världens fattiga. Om vi inte hejdar den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader kommer livet på vår planet förändras drastiskt. 

Vi kommer se stigande havsnivåer, orkaner, värmeböljor, bränder och extremväder. I en tid av kris är det viktigare än någonsin att vi går samman och vidtar de åtgärder som krävs för att skapa en hållbar framtid. 

Därför har Greenpeace en pågående namninsamling i syfte att få världens ledare att sluta investera i det som förstör vår planet, skapa förändring och synliggöra att detta är ett ämne som vi, den stora massan avkräver från regeringar.

Vi har förändrat världen förut, och vi kan förändra världen igen. Gör din röst hörd, skriv på namninsamlingen!