Gina Gylver (20), är en av de unga norska klimataktivisterna som valt att engagera sig i kampanjen People vs Arctic Oil.

“Jag kan inte sitta stilla och se hur min framtid ödeläggs. Vi har inte en sekund att förlora utan måste stoppa utsläppen idag”. Gina Gylver, är en av de sex unga norska klimataktivisterna, som valt att fortsätta kampen mot den norska statens planer på att utöka oljeborrningen i Arktis.

Tillsammans med Greenpeace Norden och miljöorganisationen Natur og Ungdom har de unga aktivisterna lämnat in en historisk ansökan till Europadomstolen, för att säkra sin rätt till en hälsosam miljö och en hållbar framtid.

VAR MED: Vill du vara med och låta din röst ge tyngd åt ungdomarnas ansökan? Skriv under vårt upprop: Ja till ett oljefritt Arktis!

Under flera decennier har forskare varnat för att växthusgasutsläppen förändrar jordens klimat och orsakar förödelse för både natur och samhällen. Men trots detta fortsätter den norska staten sin förödande jakt efter mer olja i ett smältande Arktis. Något som inte bara hotar Arktis sårbara natur, utan även klimatet och de ungas framtid.

Klimaträttsfallet mot norska staten – People vs Arctic Oil

Låter det här kanske bekant? Det stämmer. Greenpeace har tidigare varit med och drivit ett klimaträttsfall mot norska staten för deras fortsatta utdelning av nya oljelicenser i Arktis. Den gången handlade det om brott mot den norska grundlagens miljöklausul. Efter tre omgångar i norska rättssystemet avgjorde Högsta domstol 2020, i en oenig dom, att norska staten inte bröt mot grundlagen. Och faktum är att det här ger tyngd åt den nya ansökan: Det är nämligen betydligt större chans att få ett mål prövat i Europadomstolen för mänskliga rättigheter (EMD) om man redan genomgått alla möjligheter i det nationella rättssystemet.

6 ungdomar som står upp mot oljan

Sex unga klimataktivister, tillsammans med Natur og Ungdom och Greenpeace, anmäler nu norsk oljeborrning i arktiska Barentshav till Europadomstolen, för brott mänskliga rättigheter. 

De mänskliga rättigheterna fastslår att varje person har rätt till en hälsosam miljö och att det också faller på staten att säkra denna rättighet. Den här gången har vi sex modiga klimataktivister med oss, som alla valt att agera för att skydda Arktis och sin framtid.

De unga klimaktivisterna som valt att agera för sin och vår planets framtid!
Sex unga klimaktivister anmäler norsk oljeborrning i Arktis till EU-domstolen i Strasbourg tillsammans med Greenpeace och Natur og Ungdom. Klimaktivisterna är Ingrid Skjoldvær (27), Lasse Eriksen Bjørn (24), Ella Marie Hætta Isaksen (23), Gina Gylver (20), Mia Chamberlain (22) og Gaute Eiterjord (25). Här tillsammans med ledaren för Natur og Ungdom, Therese Hugstyr Woie, (till vänster) och Frode Pleym (längst bak) ledare för Greenpeace Norge. © Lasse Fløde / Greenpeace

– Vi menar att det strider mot de mänskliga rättigheterna att öppna för ny oljeborrning mitt i en klimatkris.

Ella Marie Hætta Isaksen, 23 år.

“Som många andra ungdomar är även jag orolig och rädd inför effekten av klimatförändringarna. Men samtidigt som jag tillbringar mycket tid med att oroa mig inför vad som ska ske, försöker jag också hålla hoppet uppe.”

Ellas engagemang i klimaträttsfallet mot den norska staten, för att stoppa ny oljeborrning i Arktis, är inget nytt – under förhandlingarna i november 2017 var hon med på plats i rättssalen. Och nu är hon en av de unga norska klimataktivister som valt att fortsätta kampen för att stoppa oljan och skydda Arktis.

Ingrid Skjoldvær, 27 år.

“Över 15 år har gått sedan jag började vara en aktiv del av miljörörelsen, under 2006. På den tiden såg man fortfarande klimatförändringar som ett framtida hot, som gick att stoppa. Idag handlar inte frågan längre om vi kan stoppa klimatförändringarna eller inte, utan om hur mycket vi kan begränsa dess förödande effekter.”

Ingrid, och de andra aktivisterna, menar att den Norska regeringens agerande, med att fortsätta dela ut nya oljelicenser, inte bara är ett hot mot Arktis natur – utan även kränker de ungas mänskliga rättigheter, genom att bidra till ökade utsläpp som direkt hotar deras framtid. Därför är hon en av de unga norska klimataktivister som valt att fortsätta kampen mot ny oljeborrning i Arktis sårbara natur. 

De andra sökanden är: Gaute Eiterjord (25), Mia Cathryn Chamberlain (22), Lasse Eriksen Bjørn (24), Natur og Ungdom och Greenpeace Norden.

LÄS MER: Lär känna alla de 6 unga norska klimataktivisterna här.

Du kan vara med och göra skillnad

Ansökan om att få fallet prövat i Europadomstolen är inskickad, och nu återstår det att se om den går igenom. Oavsett utfall kommer vi, tillsammans med er, fortsätta arbetet för att stoppa ny olja och skydda vår planet. Vill du vara med och höja din röst för Arktis? Genom att skriva under och dela vår namninsamling kan du visa ditt stöd för att skydda Arktis sårbara natur och allas vår framtid. Använd din röst för att ge tyngd åt ungdomarnas budskap: Ja till ett oljefritt Arktis!

Skydda Arktis, låt oljan ligga!
Skydda Arktis, låt oljan ligga!

Mitt i en klimatkris väljer den norska regeringen att öppna nya områden i Arktis för oljeindustrin. Vi kan inte låta det här hända. Stöd de ungas anmälan till EU-domstolen: Ja till ett oljefritt Arktis!

Engagera dig