Aktivister från Greenpeace i Danmark projicerar ”Lukketid” (stängningstid) på en dansk oljeplattform i Nordsjön.
© Michael Hedelain / Greenpeace

I natt beslutade Danmarks politiker att stoppa alla framtida licensrundor och produktionstillstånd för ny olje- och gasexploatering i Nordsjön. De satte också ett slutdatum för existerande produktion till år 2050. Danmark är en stor oljeproducent inom EU och även om slutet för den existerande produktionen bör komma långt tidigare är beslutet en viktig milstolpe för utfasningen av fossila bränslen i EU.

Men hur är det med Sverige – kommer vi nu följa efter Danmark och förbjuda utvinningen av fossila bränslen även här? 

Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland. Regeringen och samarbetspartierna kommit överens om att man ska förbjuda prospektering och ny exploatering och av kol, olja och fossilgas. Detta finns inskrivet i Januariavtalet (punkt 33), och en ny lagstiftning ska enligt överenskommelsen vara klar den 1 januari 2022. Enligt regeringens klimatpolitiska handlingsplan från december förra året ska ett genomförande av förbudet beredas inom Regeringskansliet men inget offentligt material finns ännu att ta del av.

Utvinningen av fossila bränslen i Sverige är mycket liten i jämförelse med i Danmark men värdet av att allt fler länder snabbt fattar tydliga riktningsbeslut bort från alla fossila bränslen är stort. 

Danmark genom oljeförbudet tagit ett tydligt och viktigt steg framåt, bort från fossilsamhället. Nu förväntar vi oss att den svenska regeringen följer efter och snarast lägger fram ett lagförslag om ett svenskt förbud på riksdagens bord!

I Norge kommer snart högsta domstolen med sin dom angående landets utvinning av olja i Arktis. Du kan fortfarande skriva under och visa ditt stöd för detta historiska klimatmål.