Greenpeace campaigner Sarah North holds a banner reading ”Climate Emergency” whilst floating in front of BP oil rig on day 11 of the protest in the North Sea. Greenpeace is calling on BP to halt drilling for new oil in light of the climate emergency and refocus their business on renewable energy.

Den statliga pensionsjätten, Sjunde AP-fonden, förvaltar premiepensionen för omkring fem miljoner svenskar. Den brukar kallas för “soffliggarfonden” eftersom de sköter dina pensionsplaceringar såvida du inte själv aktivt väljer en annan fond.

Om du inte vet var du har din premiepension någonstans, så är det stor risk att du har den hos Sjunde AP-fonden. Då vet du kanske inte heller att du därmed också bidar till klimatkrisen via investeringar i fossila bränslen, till exempel oljeutvinning från den saudiska diktaturens största oljebolag. Mer om det senare.

Vi måste flytta pengarna

Att göra ett val för sin egen premiepension är väldigt enkelt och väldigt viktigt. För att klara av Parisavtalets 1,5-gradersmål måste vi flytta pengarna från klimatskadlig verksamhet som kol, olja och gas, till investerigar som istället möjliggör en hållbar utveckling. Att flytta sitt eget pensionssparande är såklart en del i det. Sedan våren 2019 har Pensionsmyndigheten infört en funktion som möjliggör att enkelt gallra bort tex Sjunde AP-fonden och andra fossiltunga fonder. En enkel guide för hur du går tillväg finns via sajten Klimatbytet.

Hösten 2019 genomfördes en börsnotering som fick skrupelfria fondförvaltare och andra aktiespekulanter att dregla. Den saudiska diktaturens statliga oljebolag Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil) notering på börsen var den största börsnoteringen någonsin. Sannolikt brydde sig inte de nya investerarna nämnvärt om att Saudi Aramco är det bolag som släppt ut mest koldixid genom historien. Uppenbarligen ignorerar de också att deras investeringar därmed understödjer den accelererande klimatkrisen.

Det finns ett bra ord för detta fenomen: klimatförnekelse.

Massiva fossila investeringar

En av dessa investerare är som sagt den statliga svenska pensionsfonden Sjunde AP-fonden som idag har mer än 300 miljoner kronor investerade i den saudiska diktaturens oljebolag, Saudi Aramco. Som om inte det är nog har de dessutom massiva investeringar i fossilbranschen i stort, mer än 11 miljarder! Det innebär att Sjunde AP-fonden ensamma har nästan tre gånger så mycket investerat i fossilbolag än vad de andra AP-fonderna (AP1-4) har gemensamt. De senaste åren har flera av dem kraftigt minskat sina fossila investeringar som idag uppgår till fyra miljarder (vilket ändå är en skamligt hög siffra). 

Med anledning av regeringens utvärdering av det fossila innehavet bland AP-fonderna samt Riksrevisionens granskning av AP-fondernas hållbarhetsarbete har tolv organisationer inklusive Greenpeace antagit ett gemensamt uttalande med krav bland annat om att fonderna ska sälja sina innehav i bolag som utvinner och producerar fossila bränslen och att regeringen ska följa upp och se till att AP-fonderna lever upp till Parisavtalet.

Svensk majoritet för ett förbud

Fossilfria pensioner borde vara en självklarhet. En ny Sifoundersökning visar att en majoritet av svenskarna vill förbjuda AP-fondernas fossila investeringar.

I höst har våra folkvalda chansen då riksdagen väntas behandla ett förslag om skärpta regler för just Sjunde AP-fonden. Tills dess att riksdagen ändrat reglerna och AP7 har ändrat investeringspolicy kan det vara en god idé att välja bort Sjunde AP-fonden i ditt premiepensionsval. För du vill väl inte ha Saudisk olja i ditt orangea pensionskuvert?

Hjälp till att få Sjunde AP-fonden att flytta pengarna. Skicka ett brev till AP7 och kräv att de stoppar fossila investeringar

Dina pengar bidrar till klimatförändringar

Är det inte ironiskt att de pengar som ska gå till att säkra din framtid samtidigt förstör den? Kräv att svenska staten slutar investera våra pensionspengar i fossila bränslen!

Engagera dig