Vid den här tiden för ett år sedan hade vi precis fått domen från norska högsta domstolen där vi argumenterat att ny oljeborrning i arktiska vatten är olaglig enligt den norska grundlagen. Domen gav oss inte julklappen vi hade hoppats på och friade den norska regeringen, men vi började omedelbart planera vårt nästa steg i att konfrontera arktisk olja. 

I juni lämnade vi in ett klagomål över domen till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Tillsammans med sex unga klimataktivister och våra vänner i miljöungdomsorganisationen Natur och Ungdom ber vi domstolen att överväga om nya oljeborrningar i arktiska vatten, mitt i en brinnande klimatkris, bryter mot paragraf 2, rätten till liv och paragraf 8, rätten till privatliv enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter. 

När vi lämnade in anmälan sa Lasse Eriksen Bjørn, en av aktivisterna: ”Att tillåta oljeborrning i känsliga områden i Barents hav bryter mot Artikel 2 och 8 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter som ger mig rätt att skyddar mig mot beslut som hotar mitt liv och hälsa. Som en ung person från den sjösamiska kulturen är jag rädd för den effekt som klimatförändringens effekter kommer att ha på vårt sätt att leva. Den samiska kulturen är nära knuten till naturen och fiske är en grundläggande del. För vår kultur är det omöjligt att fortsätta utan den traditionella användningen av havet. Ett hot mot våra hav är ett hot mot vårt folk.”

The young climate activists and representatives from Nature and Youth and Greenpeace announced the complaint to the European Court of Human Rights outside the Norwegian Parliament in June 2021.

Vi vet att vår klagan kan komma att avvisas, eftersom de flesta fall som förs till Europadomstolen inte behandlas, men vi kände att vi inte kunde ge upp efter tre omgångar i norska domstolar. Och vi har våra supportrar med oss. I en undersökning tyckte mer än 90 procent av er att det var en bra idé att lämna in ett klagomål, och över en halv miljon människor skrev på med sina namn för att visa de norska domarna att vi är många som säger att nu är det nog!

Vi kan inte tillåta mer oljeborrning mitt i en klimatkris eftersom konsekvenserna redan är överhängande. Så här sa Ella Marie Hætte Isaksen, en annan av klimataktivisterna, när ärendet tillkännagavs:
”För oss som bor nära naturen är effekterna av klimatförändringarna redan dramatiska. Skogarna i min hemtrakt i norra Norge består av ett rikt ekosystem som människan har varit beroende av under lång tid. Nu dör de långsamt eftersom de kortare och mildare vintrarna gör att invasiva arter kan frodas. Vi måste vidta åtgärder nu för att begränsa oåterkalleliga skador på vårt klimat och ekosystem för att säkerställa försörjning för kommande generationer”

Vi avvaktar nu domstolens beslut om de ska pröva ärendet. Kanske tas fallet upp i Europadomstolen under 2022. Men oavsett vad som kommer att hända kommer vi att göra vad vi kan för att se till att den nyvalda regeringen i Norge stoppar utbyggnaden av all ny oljeborrning. 

Skydda Arktis, låt oljan ligga!
Skydda Arktis, låt oljan ligga!

Mitt i en klimatkris väljer den norska regeringen att öppna nya områden i Arktis för oljeindustrin. Vi kan inte låta det här hända. Stöd de ungas anmälan till EU-domstolen: Ja till ett oljefritt Arktis!

Engagera dig